Master Teacher Talks

Hier vind je doorlopend mijn vertaling in het Nederlands van de spontane, transformatieve ’talks’ van de Master Teacher of A Course in Miracles.

Klik op de (gekleurde) link naar een hoofdstuk van een van de boeken om de tekst te lezen en te ervaren.

Wil je helpen bij het vertalen neem dan contact op via het contactformulier.

Vertaalnieuws

Getsemane naar Galilea

 

Inhoudsopgave

- Voorwoord
- 1 Korinthe 13
- De Bergrede
- Genesis
- Vraag en het zal gegeven worden
- Fysieke wederopstanding
- De sleutels tot het koninkrijk
- Weet ge niet dat ge opnieuw geboren moet worden
- Het koninkrijk der hemelen
- Gethsemane naar Galilea

Hoe eenvoudig de oplossing

Inhoudsopgave

- Voorwoord
- Hoe eenvoudig de oplossing
- Ik ken jou heel goed
- Subjectief denken
- Fysieke transformatie en Christendom
- Over tijd
- Jezus Christus, de wonderdoener
- Het denksysteem
- Vrij om te scheppen - verkies niet te sterven
- Geef om te leven
- Geschiedenis is alleen jij
- Het wonder is jouw ontwaken
- Methodistische onderbouwing

The Only Answer

Love Your Cancer

Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

~ Jezus ~

Recent vertaald & uitgelicht

Chat openen
1
Schrijf hier je bericht of vraag
Hallo, wat kan ik voor je doen?