Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Allmachtigen.

Psalm 91

Nieuws

Wolter van Verschuer

Een Cursus in Wonderen is mijn geestelijke leergang naar de realisatie van de waarheid over mijzelf en alles en iedereen. De opgestane geesten van Jezus van Nazareth en de Master Teacher van Een Cursus in Wonderen zijn mijn leraren.

Ik zie het als een vreugdevolle taak, en persoonlijke missie, te helpen de videos en boeken met verzamelde verhandelingen van de Master Teacher te vertalen en die toegankelijk te maken voor het Nederlandse taalgebied.

Op deze website plaats ik al ondertitelde videos (direct afspeelbaar) en de tekst van ‘talks’ van de Master Teacher die ik vertaal.

Belangstellenden roep ik graag op te helpen bij het ondertitelen van de Master Teacher videos.

Klik verderop op deze pagina op de “Ja, ik wil graag helpen” knop.

 

Dit is een cursus in wonderen

Het is een verplichte cursus. Alleen de tijd waarop je hem doet staat jou vrij. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen. De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.

Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.

De video’s van de Master Teacher van
Een Cursus in Wonderen

De Master Teacher is een leraar van God die door verlichting van geest en lichaam de vervulling is van de missie van Een Cursus in Wonderen.

Hij vertegenwoordigt een voortdurende vereniging met de geest van Jezus van Nazareth door de Heilige Geest. De Master Teacher demonstreert, als leraar van God, de passie van de wedergeboorte die wij allen beogen in de mind training van de Cursus.

De videos van de Master Teacher zijn alle online, en gratis en voor iedereen beschikbaar op themasterteacher.tv.

Ik heb deze videos altijd herkend en ervaren als uitdrukkingen van je eigen hele geest die ieder op zichzelf een direct beschikbare bron van waarheid vormen, en een ervaring van genezing en verlossing geven aan al wie zich eraan blootstelt.

De video van de dag

Als je enigzins kunt neem dan dagelijks, misschien aan het begin van je dag, een rustig moment voor jezelf en kijk naar de Video van de dag van de Master Teacher.

Klik hiernaast op de knop om de video te zien (als hij vertaald is verschijnt de ondertitelde video).

Is de Video van de dag nog niet vertaald, kies dan, zo je wilt, hier een video uit die wel al ondertitels heeft. Het maakt niet uit welke.

De videos vertalen verdiept je begrip van de waarheid over jezelf

Mijn eigen ervaring met het vertalen en ondertitelen van de Master Teacher videos is er altijd een van een vernieuwd en dieper begrijpen van de waarheid over jezelf.

De combinatie van vertalen en plaatsen van ondertitels zorgt op de of andere manier voor een vertraging van de manier waarop het onderricht wordt aangeboden. Daardoor krijgt dat de gelegenheid je op een verrassend nieuwe en heel vaak openbarende manier te bereiken.

Missie & uitnodiging aan jou

Ik zie het als een vreugdevolle opdracht de videos van de Master Teacher van Een Cursus in Wonderen toegankelijk te maken voor het Nederlandse taalgebied.
Wil jij meehelpen?

Jij bent het licht van de wereld.
Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Ook steekt men geen geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard,
en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader,
die in de hemelen is, verheerlijken.

~ Jezus ~

Recent vertaald & uitgelicht