Mevrouw Brown, Red Rock en Rover

Mevrouw Brown, Red Rock en Rover

Is het waar dat alle subjectieve associaties ook objectief zijn? Met andere woorden, als jij je psychologie van jezelf toepast, zul je praten over jezelf in associatie met jezelf. Als je het naar buiten jezelf projecteert, zul je praten over je objectieve associatie, hetzij tussen twee objecten, of tussen jezelf en het andere object. Dus dat is de manier waarop jij denkt, nietwaar? Waarom? Dat is de manier waarop jij vormt zoals een menselijke denkgeest denkt. Het is een zelf conceptuele associatie.

Ik wil dat jullie deze discussie met mij aangaan, diegenen van jullie die dit proces ondergaan, want als het ons wordt toegestaan uit de religieuze en filosofische connotaties te komen van de noodzaak voor een definitie van het proces dat je nu in je denkgeest ondergaat, kan onze vooruitgang naar de realisatie van singuliere denkgeest daadwerkelijk heel erg snel zijn. En even vanzelfsprekend zal het moeten omvatten de bezwaren die je hebt gebruikt een correspondentie met jezelf te formuleren in de beperking van je geestesassociatie. Ik ga heel even de Cursus in Wonderen gebruiken, omdat we hier een paar hele fundamentele associaties nodig hebben. Dit is mijn verklaring aan jou: Ten eerste: Het universum is denkgeest en dat het singuliere denkgeest is die zich eeuwig voor altijd uitbreidt. Ten tweede, de definitie van jou als een mens: Jij bent een objectieve perceptuele associatie van zelf-identiteit besloten binnen een tijdelijk referentiekader. Is dat oké?

Laten we een paar hele eenvoudige zinnen proberen die hiermee zullen corresponderen: De werkelijkheid is een enkele, hele denkgeest. Het hele universum is gebaseerd op ideeën. Alle ideeën zijn besloten binnen de menselijke denkgeest. Aangezien jij een menselijke denkgeest bent, zijn allen ideeën van elke aard, hetzij in correspondentie of het loslaten van correspondentie, hetzij in opvolgende correlaties van associaties besloten in jouw menselijke denkgeest. Voor sommigen van jullie kan dat heel leuk beginnen te zijn als je geen aanstoot neemt aan het eenvoudige idee dat je denkgeest bent. Jij bent die denkgeest.

Hier is de moeilijkheid. Zodra ik je objectieve associaties geef in correspondentie met jezelf, begin je die te formuleren in een vorm van beklemming van je noodzaak voor een definitie van jouw eigen oorzaak en gevolg relatie. Ik weet dat je dat doet. Ik weet dat het onmogelijk is dat je dat niet doet, want fundamenteel gezien is de conceptuele of objectieve werkelijkheid conclusionair (gericht op een conclusie). Luister. Het is voor jou onmogelijk niet tot conclusies te komen in de correspondentie met jezelf. Het heeft letterlijk niets te maken met of die conclusies waar zijn of niet; het is een proces dat inherent is aan een objectieve associatie. Ik kan dat niet van je afnemen. Dat is wat jij bent. Ik probeer niet je daarvan af te halen. Wat ik probeer te doen is je te laten zien dat elke lineaire correspondentie van jouw associaties met je eigen gedachtevormen altijd voorbij en verdwenen zal zijn. En als zij voorbij en verdwenen zijn, zal die correspondentie altijd beperkt zijn tot het aspect van jouw definitie van jezelf. Dat kan letterlijk niet anders. Is dat niet zo? Je mag dan op ze vertrouwen om je werkelijkheid te formuleren, hetgeen is wat de menselijke conditie doet. Het vertrouwt dan op die vormen van gedachte. Hij vindt een correspondentie in die gedachtevorm die hem letterlijk een bestaande tijdelijke associatie met zichzelf geeft. Hij gaat dan voorbij en hij verzamelt die momenten van bestaansvorm en leeft binnen de associatie van de beperking tussen zijn eigen oorzaak en gevolg relatie. Dat is het feit van de zaak.

Hier is het geheim ervan: Scheppende denkgeest is een eeuwige uitbreiding, niet in welke projectie noch in enige objectieve correspondentie dan ook. Aangezien jij duidelijk in een objectieve correspondentie bent met je gedachten, onderwijzen we je niet-conclusionair denken (denken zonder tot een conclusie te komen). Dat is het hele onderwijs. Dit is wat het Werkboek doet. Wat het letterlijk tegen je zegt is:

De wereld heeft niets met de werkelijkheid te maken. Ze is je eigen makelij, en bestaat niet (les 14)

Dat is een conceptuele gedachte waarop je kunt vertrouwen! Als je enig vertrouwen gaat hebben op conceptueel denken, vertrouw dan op die gedachte. God is de Denkgeest waarmee ik denk  (les 45) is een andere, omdat zij geen elementen bevatten van de vergelijking van je associatie met jezelf.

Er is geen enkele manier waarop ik de wijze kan afbreken waarop jij in jouw eigen denkgeest correspondeert met je zelf-identiteit, behalve je te vertellen dat die altijd voorbij en verdwenen is. Niet alleen is hij altijd voorbij en verdwenen, maar hij zal beperkt zijn door de factoren waarmee jij correspondeert in je eigen herinneringsassociatie van wat je bent. Is dat zo? Ik ga je dit voorlezen; dit zijn belangrijke dingen. Wat hebben we gezegd? We zeiden dat jij een idee bent. God is een idee. God heeft een idee van jou dat zich voor eeuwig uitbreidt. We hebben gezegd dat jouw conceptuele associaties, hoewel niet werkelijk, kunnen worden binnengebracht, door de macht van jouw denkgeest, in de realisatie van enkelvoudige heelheid, want er niets wat het tegenhoudt om dat te doen. Met andere woorden, wij maken ons geen zorgen over waar jij over denkt, maar alleen dat jij denkt. Herinner je je dat? Herinner je je dat oude gezegde: “Voordat je de zaak verpest, denk” – T-H-I-M-K!

Jullie hebben manieren geleerd om je eigen conceptuele waardesysteem te formuleren dat de methoden overstijgt waarlangs je eerst tot conclusies kwam. Hoe meer je in staat bent je denkgeest te open voor een niet-definitieve, niet-beperkende identiteit, des te breder zal je reikwijdte worden van het proces van jouw denken, heel eenvoudig omdat jouw denkgeest, denkgeest, een denkende factor is. Het hele universum is trouwens vervat in jouw eigen denkgeest. Feit is dat jij er toch maar 6% van gebruikt. Nu, wat is al dat andere dan in je denkgeest? Zou het kunnen dat iets ervan meer lucide is wat ik ontken? Zou het kunnen dat er een factor van kwantumrelevantie is die zal overwinnen als ik heel even de noodzaak van mijn identiteit loslaat? Ik onderwijs jullie kwantumdenken – het oplossen van de relatie die je eerst hield in de slavernij van opeenvolgende vorm. Is dat oké? Je geniet daarvan! Het plezier dat je eraan beleeft is door niet te proberen het te begrijpen. Heel eenvoudig omdat wat ik jou aanbied constant verkeerd door je begrepen zou worden, eenvoudig omdat alle conceptuele relatie fundamenteel een misverstand is. Het is een misverstand van wat jij werkelijk bent. Wij willen dat jij jezelf in de totaliteit verkeerd begrijpt – eenvoudig door niet te proberen de correlatie te begrijpen.

Wat moeilijk voor jou te zien is, is dat op het moment dat je het niet begrijpt alle andere relevante procedures van jouw perceptuele denkgeest onmiddellijk naar jouw nieuwe werkelijkheid zullen synapsen. Het lijkt alsof je hen in je eigen denkgeest moet aanroepen. De waarheid is precies het tegendeel. Door ze niet aan te roepen, heb je alle gedachten tot je beschikking die eerst verwierp, of zeker stelde dat waar zijn en vervolgens stopte in zakken van geheugen die je automatisch en gelijktijdig zullen bijstaan in deze nieuwe definitie van je eigen identiteit. Zie je dat?

Nu, zodra je denkgeest dat begint te doen, ben je opgetogen over het voortdurende vooruitzicht – dat is geen slecht woord – van openbarend denken, eenvoudig omdat je jezelf niet in je eigen gedachten omsluit. Het weerhoudt je er niet van jezelf in je eigen gedachten te omsluiten, maar de oefening is er duidelijk een van bevrijding van de associaties vervat in je eigen denkgeest. Het maakt niet uit hoe je het doet. Je zult beginnen te denken op hele slinkse manieren. Je zult ontdekken dat je denkgeest short-cuts zal nemen. 

Verlichting

 

Inhoudsopgave

Voorwoord
De initiatie
Het mechanisme van het wonder
– Bellen
Zwarte gaten: tijd en eeuwigheid
– Een meesters academie
– Mevrouw Brown, Red Rock en Rover
– Droom een lichte droom
– Vrijmetselarij
– Wees mijn valentijn
– De heldere lichten zijn de Hemel
Geloof, graancirkels en hoofdstuk 17
– Christelijke verlichting

Chat openen
1
Schrijf hier je bericht of vraag
Hallo, wat kan ik voor je doen?