Een Meesters’ academie

Een Meesters’ academie

Wil je daar een moment naar kijken? Wat jij dus zegt is dat dit een natuurlijk proces is van de perceptuele denkgeest – die van jou. De Academie evolueert niet vanuit continue perceptuele associaties, maar alleen vanuit hun nieuwe beweringen in een breder bereik van conceptuele zelf – creatieve zelf-expressie – de erkenning van de evolutie van de mens. Is dat het? Dat is wat iedereen zegt. Iedereen zegt dat de mens evolueert. Zeg jij dat je een structurele locatie kunt hebben waar je daadwerkelijk de evolutionaire her-associatie van de mens in zijn denkgeest wilt versnellen? In essentie zou het helemaal niets te maken hebben met de conceptuele associatie, behalve in het wederzijds scheppende doel van de edelheid van de mens. Je moet dit in eerste instantie heel zacht onderwijzen. Je onderwijst het zoals Ralph Waldo – dat de mens meer is dan de som van zijn angstige deel-associaties met zichzelf. En dat is immers voor iedereen aanvaardbaar?

Het is op deze academie heel noodzakelijk dat je deze stap naar individuele transformatie aanvankelijk en de hele tijd neemt. Laat de gedisciplineerde identiteit zijn van zichzelf geprojecteerde conceptuele zelf-associaties meebrengen en hem de verbreding ervaren van zijn zelf-identiteit in de kennis van zijn associatie met jou in de reikwijdte van jouw leermiddelen.

Dat de beangstigende beperkingen waarin de mens zichzelf bevindt, in deze rondtollende modderbal van objectieve dood individueel in de denkgeest kan worden overstegen. Is dat wat jij me gaat vertellen? En het resultaat zal een totale her-associatie van de mens in een meer harmonieuze situatie van zichzelf in objectieve tijd. Je kunt het aanvankelijk op geen enkele andere manier onderwijzen. Ik probeer de twaalf beginselen van de academie te doen.

Jullie maken je totaal geen zorgen of de persoon schotels ziet, of dat hij een verhaal over kwantumfysica schrijft, of dat hij verklaart dat Salvador Dali God is. Het kan je niet schelen. Luister naar me. Wij zeggen: “Is dat niet geweldig!” Maar er is een proces dat de menselijke denkgeest ondergaat in een tijd-associatie naar een identiteit van universeel bewustzijn – een ontologische erkenning van Universele Denkgeest. Nu, als jij dat geformuleerd hebt in een scholastisch doel en een religieus commitment om angst te overwinnen, kun jij letterlijk niet worden aangevallen. Je kunt worden aangevallen voor het idee van transformatie, maar dat is heel moeilijk omdat jij al hebt gesuggereerd dat de transformatie een noodzaak voor je is om te geven en lief te hebben in de psychologie associatie. Wat jij werkelijk zegt is dat liefde – en we gaan de passie hiervan meenemen – een redelijke associatie is van de noodzaak voor de individuele denkgeest vrede te vinden in zijn eigen communicatieve middelen. We zijn totaal niet bezorgd over wat die middelen zijn. Hoor je mij? Hoor je wat jij zegt? Dit is Een Cursus in Wonderen.

In de hele associatie van de beginselen wordt de Cursus in Wonderen niet eens genoemd. Dat zal in het curriculum staan. Het kan mij niet schelen de academie een identiteit te geven, behalve de verklaring dat hij fundamenteel spiritueel is, dat wil zeggen een religie of een terugkomen van de denkgeest. De truc van de twaalf beginselen van de Academie is om helemaal geen perceptuele referentie te hebben, om maar niet te noemen de Philosophia Perennis en alle andere gidsen die de waarneming zullen dwingen, maar eerder te onderwijzen dat deze associatie er alleen is voor de transformatie van jouw denkgeest. Snap je dit? Het moet zo worden gedaan. En jullie zeggen dat denkgeesten op dit punt in hun eigen tijd een regeneratieve zelf-identiteit voelen – jullie hebben dat in ieder geval – die hen in staat zal stellen in een nieuw perspectief te komen van de relatie met zichzelf in tijdelijkheid.

Nu, als dat niet gebeurt, zal hij je dan aanvallen? Is hij een conditie van aanval als hij de ervaring niet heeft? Wat kan jou dat schelen? Dat maakt jou helemaal niets uit. Begrijp je me? Jij onderwijst alleen… wat? Metamorfose. Jij onderwijst transformatie van de denkgeest. Dat is acceptabel. Dat is nu misschien acceptabel. Er zijn genoeg getikte associaties in de wetenschap die hier zullen komen en de ervaring zullen hebben. Dit beperkt op geen enkele manier de zelf-identiteit van het individu in zijn morele waarde associatie, in zijn toewijding aan het zijn van een man of een vrouw en het hoofd van de familie. Het heeft letterlijk daar niets mee te maken. Er is geen enkel verzoek dat hij iets in zijn zelf-associatie opgeeft. Eenvoudig in het proces van het opgeven van zijn perceptuele zelf, zal hij een noosphere realiseren, zoals Teilhard de Chardin het noemde, een breder bereik. En dat kan immers worden onderwezen? Onderwezen als wat? Een ervaring. Dus jij zegt dat kennis een ervaring is, en dat kennis kan worden verworven door een verlichting van de perceptuele denkgeest. Dit is een aanbod van een overgang – de verklaring dat de menselijke perceptuele denkgeest een overgang is. Het is een tijdelijke, overgankelijke associatie van een evolutionair proces. Dat klinkt zo goed. Zie je, ik vind het niet erg te weten dat mijn lotsbestemming in de sterren ligt. Het idee dat ik mijn lotsbestemming nu kan vinden zou misschien heel aantrekkelijk voor mij kunnen zijn als ik niet word geconfronteerd met te veel magische onzin over hoe ik het moet doen.

Als je de fundamentele Cursus in Wonderen binnen kunt brengen. Als je in gedachten kunt houden dat dit is wat jullie gaan doen. En ik reken op jullie dit te doen. Jullie zijn degenen hier die, terwijl je de hele mensheid ergens in tijd vertegenwoordigt, het tot concepten blijven reduceren. Jullie zeggen dat jullie nu alleen door de bevrijding van jezelf, en niet door de identiteit van jezelf, een nieuwe associatie hebben ontwikkeld. Een daarvan zal dan daadwerkelijk zijn de psychologie van vreugde en geluk die uitstraalt. Dit is heel waardevol. We zullen een wetenschappelijk beginsel van kwantum deeltje-golf associatie nemen en dat veranderen in een vreugdevolle ervaring van zelf-identiteit? Vertellen jullie me dat jullie dat kunnen? Ja! Kun je dit horen? En je gaat onderwijzen dat het een andere associatie van de denkgeest is die het geluk veroorzaakt. Het is heel belangrijk dat je het beginsel van het wonder van geven hierin ontwikkelt, want anders zul je een hoop problemen hebben. Je gaat niet proberen iets te bewijzen. “Er valt hier niets te bewijzen” is jouw stelling, en dat bewijs, of een zelf-concept, is wat de angst voor de werkelijkheid is.

Luister: Dat is werkelijk. Ik verwacht niet van ze dat ze de eerste stap zetten die werkelijk is. Ons vereiste is alleen een moment juist denken. Als ik ze voor een minuut kan laten zeggen: “He, dit is een mogelijkheid dat er een transcendente is waarvan ik mij niet bewust ben.” Dat is de sleutel hiertoe, zonder in te gaan op de spirituele aspecten ervan, of in het bijzonder God, of doctrine. “Er is een Universele Denkgeest waarvan ik mij nu niet bewust ben omdat ik gevangen ben in mijn eigen conceptuele identiteit. Toch moet ik inbegrepen zijn met de Universele Denkgeest, want er is maar een denkgeest. En hoewel ik dat niet weet, moet ik dat te weten kunnen komen omdat ik de ervaring van transcendentie heb. Ik voel gelukzaligheid in deze nieuwe denkgeest van mij. En ik bespeur dat het werkelijk niets te maken heeft met de afzonderlijke perceptuele gedachten, maar alleen in een vertaling van die gedachte in een harmonieuze identiteit van mijzelf.”

Dus op de Academie zul je dans onderwijzen en schilderen. Is dat niet een vreemd en geweldig idee? Met andere woorden, je maakt een voorziening om de ervaring mogelijk te maken; die niet te ontkennen, wat eigenlijk is wat je zegt. Jullie preambule zegt: “Kom met een open denkgeest en deel de ervaring van onze wederzijdse werkelijkheid.” Is dit het? Probeer het in zijn denkgeest te formuleren. Natuurlijk kun je geen aandacht besteden aan een enkele perceptuele blokkade. Nee. Dit heeft niets te maken met het conflict in individuele vorm-associaties. Is dat waar? Oké. En het is individueel. Je onderwijst individuele transformatie. Er is uiteraard geen enkele manier dat jullie die transformatie aan hen kunnen opdringen. Maar je kunt wel met hen argumenteren, via hun eigen zelf-identiteit, naar een stelling dat zij meer zijn dan de objectieve werkelijkheid waarin zij zich bevinden. Heel mooi.

En het kan redelijk worden gedaan en moet ook redelijk worden gedaan. Jij hebt geleerd wat je bent en het is niet waar; dat er meer in je is dan dat. Deze geef je hen, dat het leren van de wereld achterblijft bij elke soort kennis als er een God is – een Universele Denkgeest. Ik kijk gewoon wat ik kan doen, wat precies is wat ik wil dat jullie doen wanneer je op de Academie komt. Breng ze in een groep, zet het open en kijk wat er mogelijk is, en laat ze niet gevangen raken in hun eigen troep. Ik wil gewoon kijken waar jullie hier mee zijn. Jullie gaan daadwerkelijk metamorfose of transformatie van de menselijke conditie onderwijzen in een hele liefdevolle denkgeest! Het kan me niet schelen hoe je het noemt. Het kan me absoluut niet schelen. Jullie zeggen dat er meer is in de hemel en de aarde dan je daarbuiten kunt zien.

“En terwijl het heel beangstigend voor me is, hoeft het niet beangstigend te zijn als ik de ervaring geleidelijk onderga.”

Hoe weinig weten ze! Dat kan ons niet schelen.

Dit zal overigens allemaal in de Cursus staan. Dit staat allemaal in de Cursus: de confrontatie van jezelf, de voortdurende her-associatie van jullie denkgeest, individueel. Dus we bevinden ons in het proces het nu te reduceren, zelfs beneden de ontkenners van deze directe associatie. Dit zal reduceren tot hen die geheel in slaap zijn die geen idee hebben wat wij doen. Je hebt geen enkele corruptie gezien tot je geprobeerd hebt dit te onderwijzen. Oké. Maar jullie zeggen: “Hier is het. Kom erin als je kunt, of als je wilt.” En we gaan de media van beperkte associatie van zelf-identiteit gebruiken. Er is geen reden waarom niet enige leraar van de Cursus hier kan komen en een leraar kan zijn. Geen enkele. Zij onderwijzen transformatie van de denkgeest. En we kunnen deze leraren gebruiken als we ze kunnen krijgen in een vastbeslotenheid hun eigen zelf-identiteit te her-associëren, in plaats hun werkelijkheid te verkondigen bij hun beperkte manifestatie van zichzelf. We moeten ze in dat opzicht misleiden. Maar we begrijpen dat het geheel een façade is.

De sleutel tot dit is dan dat dit hele ding slechts een façade is. Als jullie dit kunnen horen, zullen jullie geen probleem hebben met de Academie. Ongeacht wat de schijnbare perceptuele kwalificatie is, het is een façade van perceptuele onwerkelijkheid, van gedachtevorm-associaties die jullie beschermen tegen de werkelijkheid van God of hele denkgeest die jullie omringt. Jullie blijven die gewaden van identiteit aantrekken; jullie kunnen die deze associatie inbrengen en ze onderzoeken en bevrijden, via een scheppend doel je schijnbare identiteit te overstijgen. Dat is mooi.

Weten jullie wat de moeilijkste her-associatie zal zijn? De fysieke aspecten ervan. Ik ga je dit vertellen. Jullie hebben, hopelijk, ergens, voor lief genomen, tenminste zonder teveel ontkenning, dat jullie lichamelijke veranderingen in jullie lichaam-associatie ondergaan. Het is heel belangrijk dat we een klas over endorfines hebben. Het kan mij niet schelen als je ze endorfines noemt, of magnetische cellulaire synapsen van her-associatie, want de erkenning van het lopende proces kan heel goed worden ingepast in het akkoord van de transformatie als er niet specifiek met omgaat. Als je de chakra’s correleert als de kerken, dat vind ik prachtig. Je zult honderd mensen hebben die hier komen die Edgar Cayce’s Armageddon gaan bevestigen. Het kan me niet schelen. Wat kan mij het schelen? Ik weet al dat je dat doet. Is het mogelijk dat jullie dat op eigen kracht bereiken, zonder mij? Het lijdt geen twijfel dat ik jullie richting geef. Ik weet niet wat ik doe. Ik onderwijs alleen totale abstractie van God, of her-associatie, en voorzie je van een mechanisme.

Jullie zeggen dat het op de Academie, door jou, mogelijk is – dit nu is Cursus – via de erkenning van de noodzaak voor jou transcendentie, of dat je afkomstig bent van een gemeenschappelijk Bron, de noodzaak te laten gaan jouw eigen associaties om je heen aan te vallen of te verdedigen. Nu ben je in de totale psychologie van de Cursus in Wonderen. Nu, vanzelfsprekend als je iemand hebt die komt om kwantumnatuurkunde te bestuderen, heeft hij letterlijk geen correlatie tussen die twee ideeën. Hij heeft er geen enkele. Het idee dat er een associatie bestaat tussen het feit dat hij zijn vrouw slaat en een interstellaire quasar komt niet in hem op. Het komt niet in hem op. Jullie gaan hem laten zien dat, ja, je participeert inderdaad wel in je eigen onderzoek, en je onderzoekt uiteindelijk alleen jezelf. Je onderzoekt je eigen perceptuele denkgeest. Dat is een geweldige stap, dat jouw filosofie je psychologie is; dat jouw wetenschap jouw kunst is. De wetenschap van de denkgeest is een kunst van zelfbeschikking door de noodzaak voor de mens om te scheppen, lief te hebben en zichzelf een identiteit te geven. Natuurlijk. Ik wil ze dat niet afnemen.

We proberen het je te geven. Jij wil jezelf vastbinden in concepten. Ik wil dat conflict niet. Ik ga dit zo open maken dat er niets occult’s aan is. Je zult zien dat het zo open is dat het totaal stoffelijk is. Dat kan me niet schelen. De fundamentele premissen zullen totaal occult blijven. Maar als je het in de perceptuele denkgeest niet objectief maakt, neem je alle documentatie van hem weg. Als je de Cursus in Wonderen gebruikt – en dit is het grote “tijd” idee – is de documentatie historisch altijd verdwenen, bijvoorbeeld, dat de denkgeest is verdwenen. Wat een geweldig instrument om dit te onderwijzen! Het maakt geen enkel verschil wie ze zijn. Wanneer ze zitten ga jij ze onderwijzen: “Je bevindt je in een conceptuele identiteit van jezelf die kan worden overstegen.”

Wat kan ons het schelen als zij de ervaring identificeren? Het is Een Cursus in Wonderen. Zij willen zichzelf identificeren. Ik reduceer dit echt. Ze willen een ervaring hebben van de fenomenen. Jullie gaan hen evenwel niets ontzeggen. Nu, jullie zullen worden aangevallen en dwaas gevonden omdat je ze helemaal geen perceptuele associaties van zichzelf ontzegt, toch? Het enige wat je hen vertelt is “Hé, blijf bij de les. Dat is voorbij. Wat gaan we nu doen?” Dat ik onderdeel ben van een soort die zich aan het ontwikkelen is tot een galactische identiteit? Ik vind het leuk. Ik zie het de hele tijd op televisie. Jullie Star Trek-ies kunnen een cursus in Trekeisme geven. Ik vind het niet erg als jullie dat doen. Ik denk dat jullie dat moeten doen. Het hele idee van ruimte-warp, het idee van bewegen in tijd is wat wij onderwijzen.

Nu, natuurlijk zal de beklemde discipline ons als belachelijk zien, want zij zijn beperkt tot hun eigen associatie. Maar elke groep van dezen bevat een enkel bewustzijn die zijn eigen associatie in twijfel trekt. Hij zal bijna onvermijdelijk degene zijn die het onderwees en vervolgens de futiliteit van zijn eigen onderwijs besefte. Als je hem kunt krijgen, boek je echte goede vooruitgang. Dat is werkelijk de denkgeest die we willen hebben. Dat wil niet zeggen dat je geen denkgeesten zult krijgen die de hele zaak vanaf het begin hebben ontkend en die het Licht in zullen springen en totaal verstandelijk worden bekwaamd. Na veertig dagen zullen zij meer weten dan iedereen die hier ooit iets over wist. 

Jakob Böhme

 

 

 

Verlichting

 

Inhoudsopgave

Voorwoord
De initiatie
Het mechanisme van het wonder
– Bellen
Zwarte gaten: tijd en eeuwigheid
– Een meesters academie
– Mevrouw Brown, Red Rock en Rover
– Droom een lichte droom
– Vrijmetselarij
– Wees mijn valentijn
– De heldere lichten zijn de Hemel
Geloof, graancirkels en hoofdstuk 17
– Christelijke verlichting

Chat openen
1
Schrijf hier je bericht of vraag
Hallo, wat kan ik voor je doen?