Droom een lichte droom

Droom een lichte droom

Mijn presentatie aan jou is er dan een van harmonie van geest, want ik heb niets anders te doen. Ik ga proberen dit aan je te presenteren vanuit een hogere perceptuele bron van werkelijkheid. Laten we kijken hoe je hiermee omgaat. Dit zullen occulte notaties zijn. O, we hebben een van de broeders die gaat niezen. Er is een occulte notatie aan niezen bijvoorbeeld, waar de aanwijzing van de energie in de nies heel extatisch is. Het is het optrekken van de energiebronnen in de nies, zelfs tot het gebruik van snuif – wat? Het hart houdt op te kloppen – er zijn een hoop oude bewustzijnen die toegeven dat hun extase voortkomt uit een nies.

Het probleem dat jij in je conceptuele denkgeest hebt, en in feite het niveau waarop ik onderwijs, is je associatie van gedachtevormen in wat jij gevormd bent als ‘werkelijkheid.’ Als je wilt beginnen met de erkenning – en dit zal je misschien helpen, want we zullen hier heel even moeten gaan met de term ‘gesluierd’ of ‘verborgen’.

Laten we het van boven naar beneden proberen: Er is een enkelvoudig, heel bewustzijn of conditie van zijn, niet identificeerbaar, zonder behoefte zich te identificeren. Het is letterlijk jij in energie, of jij in zuiverheid, of jij in zijndheid. Ten tijde van het zogeheten schisma, of wat jij tijd zelf zou noemen, of de gebroken gebeurtenis, werd er Licht geformuleerd, dat een aspect is of aspecten van zuiverheid die voortkomen uit en vervat zijn binnenin deze ongedefinieerde zijndheid. Nu, als we bewustzijn gaan definiëren als Licht, en we zullen het als Licht moeten definiëren, omdat in de perceptuele schijnbare werkelijkheid, vervat binnen het kader van wat jij ‘universeel bewustzijn’ vormgeeft of noemt, bevinden zich alle gradaties, aspecten, snelheden, richtingen, passies, extases van Lichtbewustzijn. Ben je er klaar voor? Jij bent niets anders dan Lichtenergie. En aangezien jouw denkgeest een aspect is van Licht, ongeacht hoe je het vormgeeft in je beperkte-vorm-relaties, ben je in die zin niets anders dan Licht.

 Wat ben ik? Ik weet dat jij binnen het kader van jouw schijnbare historische referenties naar mij verwijst als een soort verlosser of een Christus of een goeroe. Waarom? Omdat jij mij een perceptuele identiteit kunt geven binnen jouw eigen Lichtkader, of geheugenassociaties, en mij misschien kunt vestigen als een lichaam binnen dat kader in de vormen die je samenbrengt in de zin van jouw eigen werkelijkheid. Zij hebben absoluut helemaal niets met de werkelijkheid te maken.

 Wat ik je probeer te laten doen, en dit zal je echt helpen – er straalt van mij uit een nieuwe orde van Licht. Je zou het moeten kunnen voelen. Als dit een proces is van het vermeerderen van de orde van denken – helderheid van denken, harmonie binnen het kader van de Grote Stralen, zo noemt Jezus het – kijk je naar een uitstraling van een helderder vorm van energie of Licht. Het heeft niets te maken met het vergeven van je schoonmoeder. En ik geef dit soort talk niet vaak, maar jij wordt vastgehouden in de slavernij van perceptueel denken in de disharmonie of het conflict van je eigen duistere gedachtevormen, of de associatie van jouw eigen denkgeest verderop in de mandala, of verder naar buiten – zoals Jezus het zou uitdrukken – vanuit de Grote Bol van Goud, die de hogere toonhoogte van bewustzijn is, die je zal brengen in een dichtere nabijheid van het heldere Licht van de werkelijkheid. 

Er is zelfs een uitdrukking in de Cursus waar Jezus zegt: “Waarom schijn je niet op je broeder.” Ik wil niet ingaan op de waarnemingen ervan; we kunnen omgaan met de aard van onze pogingen je te laten kijken naar je gedachten van associatie. Hier is het probleem: Hoe verder verwijderd van de Lichtbron de progressie in de tijd plaatsvond, des te groter de noodzaak realiteiten van associatie in bezit te formuleren. Deze initiatie wordt het beste beschreven in de Bijbel met de noodzaak voor Adam, afgescheiden geest, de dieren te tellen en af te bakenen; te leven binnen een raamwerk van perceptuele afgescheiden identiteiten. De onderwijzingen van mijn denkgeest strekken ertoe dat je deze gedachtevormen neemt, die worden bestuurd in jouw beperkte nauwe waarneming, en je een uitbreiding te geven van de binnenin jou vervatte energie, die letterlijk van jou uitstraalt, zodat je je zelf-identiteit op een hogere frequentie van werkelijkheid zult correleren. Begrijpt iedereen dat? Ik weet dat jullie dat doen. Hoe kun je dat noemen? Een visionair worden. Gebeurt dat op de manier waarop ik probeer jou hiernaar te laten kijken? Natuurlijk. 

 Hier zijn een paar pietjes-precies: Stralend uit het heldere licht zijn de Grote Stralen, die zijn te vinden op verschillende frequenties of patronen van kleuren en tonen. Wauw. Laten we een basiskleur nemen, gewoon voor de lol, die uitstraalt op een frequentie van elektromagnetische energie binnen het kader van Licht. We nemen rood. Waarom? Omdat rood een goed bedeelde frequentie is. Het is een oprechte diepe passie van omsluiting. Waarom? Omdat die van rood naar ultraviolet langzaam is. Nu, rood is met name langzaam. Maar vervat in het rood is een ongelofelijk diepe passie met alle aspecten van de werkelijkheid. Er is een mooie zin in de Cursus waar Jezus zegt, (dit is in hoofdstuk 20): je hebt de rode doornen die je prikken, en het bloed. Je zet een doornenkroon op in plaats dat je de witte lelies ziet. Of Hij zegt: je bent bang te kijken naar het gezicht van Mars, de god van de oorlog, het tweesnijdend zwaard dat druipt van het bloed en de passie van de woede van jouw conflict van dissociatie van jouw perceptuele gedachten. En dat is passie, broeder. Als jij denkt dat er een verschil bestaat tussen de passie van oorlog en de passie van sensualiteit, de passie van eenheid, de passie van verzet, de passie van extatische relaties met God, heb je het helemaal mis. Passie is passie. Als ik je zover kan krijgen te kijken naar de notatie dat je niet een passie kunt hebben, maar de passie bent, zul je wat voortgang beginnen te maken. Waarom? Je zult ontdekken dat de passie binnenin jou besloten ligt en jouw conflict veroorzaakt. 

 Word je gedwarsboomd door perceptuele associaties in je poging te scheppen door middel van de hartstochtelijke bevrijding van jezelf? Natuurlijk! Wanneer je je Impressionistische Periode doorkomt zul je je oor afsnijden. Je kunt de passie dat je waar wordt niet uitstaan. Je zult vallen op je eigen zwaard, of je zult een oorlogsmechanisme construeren voor de bevrijding van jezelf. De aansporing in de werkelijkheid is dan om het centrum van associatie te nemen – glandulair – ik zal hier de hypofyse gebruiken. Ik bevind me in iets van klieren waar ik niet speciaal op in wilde gaan. Jouw hormonale relaties in je lichaam kunnen worden beschreven in kleur-gecoördineerde manieren. Ben je daar klaar voor? Als je het oranje associeert, wat de voorspelling van rood is op het Philadelphia- of keelniveau, begin je een vorm van transcendentaal boeddhisme uit te stralen. Wat is dat voor praatje? Wat lager zul je je bevinden in een bereik van de rode passie van Mars. Kan die worden geconverteerd in de rust van – ik zal hier het christelijke woordgebruik hanteren – letterlijk “het bloed van het lam.” Dit is het nemen van de passie van het conflict van reciprociteit, letterlijk toen Cain Abel doodde, en het samenbrengen en opheffen van die rode energie in de combinatie met de andere factoring binnen het prisma van Licht, verder naar boven door het goud waar goud wordt geassocieerd met rust en vrede in plaats van het goud van monetaire winsten. Alles vertaalt zich wanneer jij Thuis komt in dit Lichtbereik van jou. Is dit geassocieerd met de centra van de klieren. Kom, lui. Dit zijn concepten van voorschriften. Is dit geassocieerd met de zeven noten van de piano? De twaalf stammen, de twaalf stralen, de twaalf en zeven en verder en verder. Wat heb je er aan?

Ik vertel je dat je niets bent dan energie; dat vervat in jou is alle Licht en dat jij je letterlijk bevindt in een positie van metamorfose in je eigen denkgeest, terwijl je gebruikmaakt van de ontsteking van deze energie die van mij uitstraalt. Ik weet dat dit zich reduceert tot “ga om de goeroe heen staan.” Dat is allemaal onzin. Dit is een proclamatie aan jou. Diegenen van jullie die dit kunnen horen horen het eenvoudig op een nieuwe harmonie, een nieuw bereik van bewustzijn van je eigen denkgeest – nieuwe Lichtvormen die uitstralen en de harmonie spelen van de geweldige oeroude klank van trouw aan de ene bron waar we allemaal van afkomstig zijn. Dit is mijn verklaring. Het heeft werkelijk niet te maken met vergeving. Ik zeg je dat jij hele denkgeest bent, ingekapseld in een vorm van niet-gemanisfesteerde totaalheid of schepping. Het is niet mogelijk dat je iets anders bent dan dat. Neem deze gedachtevormen die bij elkaar gehouden worden in je beperkingen en verbreed ze door de weigering jezelf in beperking te onderzoeken.

Ik heb vanmorgen een paar notaties gemaakt over de dromer, van de Grote Stralen en het Licht van gedachtevormen. Jij hebt een totale investering in de bezetting van zelf-identiteit. Alle zelf-identiteit is vals omdat het een conditie is van Lichtenergie hebben in plaats van Lichtenergie zijn.

Vragen die gisteren rezen, dit had betrekking op liefde: Is een droom van ware liefde mogelijk? Is het mogelijk al deze Lichtcombinaties samen te brengen in een volmaakte harmonie? Natuurlijk! Hoe zou je dat doen? Elimineer associatief gedachtevorm conflict. Uiteindelijk, als je alle twaalf akkoorden van Licht gaat spelen, zul je ze harmonieus moeten spelen, want conflict is een beperkte uitstraling van een valse bron.

Ik schreef net een paar dingen op: Nu gebruiken we de term “passies” van toenemende orde. Binnen de tradities van de mens bevinden zich de notaties van de manier waarop deze zogenaamde verlichting tot stand komt. Ze omvatten aanwijzingen van de afscheiding van de denkgeest en het hart. Ze laten, bijvoorbeeld, het hart de zetel zijn van passie en de denkgeest de bron van de rede. Maar toch zijn passie en rede hetzelfde. Liefde en rede zijn hetzelfde. De redelijkheid van de totale liefde van de scheppende geest is de passie en vreugde van jouw werkelijkheid. Die zijn niet gescheiden; ze zijn alleen gescheiden in jouw beperkte Straal relaties. Luister naar me. Er is evenveel passie in het stalen hoog-frequente blauw, vervat binnen de negen-dimensionale configuratie – en toch kun je heel duidelijk zien dat bewustzijnen in beperking zichzelf indentificeren in passieloze associaties, teneinde redelijke identiteiten te behouden. Na mijn ontwaken – gewoonlijk vertel ik deze verhalen niet, maar ik was er heel wel bewust van – dit ontstond niet uit boeken – dat bewustzijn energie Licht is en ik zie het heel duidelijk. Zodat wanneer ik, bijvoorbeeld, zag – ik herinner me dat ik ging naar de Theosofische Vereniging en ik liep langs een kloosternon. Uitstralend uit deze menselijke vormassociatie was een hele grijze, staalblauwe energie. De energie was heel gelijkmatig en expressief, maar ook totaal vernauwd. Ze was bijna broos. Ik heb deze uitleg nooit echt geprobeerd. Ik neem aan dat ik dat eens zal doen. Als jullie daarbuiten zouden luisteren, kan dit je werkelijk helpen. Dit heeft niet te maken met zeden, ik heb het niet over goed of slecht, ik heb het over energie. Ik kon zien dat zij letterlijk haar associatie met de passie van haar kleuren goud en bruin en rood die vervat zijn had stopgezet – ze had op de een of andere manier haar bron afgesneden, die Bethlehem zou zijn, die de Christus zou zijn, die zou zijn het opkomen uit Egypte, die zou zijn het oversteken van de Jordaan. 

Vanzelfsprekend bevinden we ons hier in een hoop uitbreidende ideeën, want mijn denkgeest sproeit een beetje. Maar ik wil dat je echt kijkt naar wat ik zeg en probeert er in die zin heel even zo passieloos als je kunt naar te kijken, want als je er met mij toe wilt redeneren, zullen we dan samen, via het opgeven van jouw beperkte associatie van tijdelijke zelf-identiteit binnen je eigen droomconfiguratie – en ik verzeker je dat die enkelvoudig is – zul je letterlijk vrij zijn, zo zegt meester Jezus, om opnieuw geboren te worden. (Johannes 3:3) Wanneer ik zeg “opnieuw geboren” spreek ik van metamorfose. Ik praat over een hele nieuwe frequentie van bewust gewaarzijn, een nieuwe werkelijkheid in letterlijke zin.

Wat doet de dromer van de droom dan? Hij breidt zichzelf uit tot de zekerheid dat hij de totale deelnemer in zijn droom is en plukt de oogst van de gouden uitgifte van zichzelf terwijl hij terugkeert naar het paradijs. Wauw! Dat is toch nogal wat! Hij formuleert en poept geen beperkte ideeën uit over de lichaamsconstructie. Hij is daar allerminst bezorgd over. Hij is zeker dat hij een heel onderdeel is van de enkelvoudige totaliteit van het eeuwige leven.

Dus, dromer van de droom, houder van al deze prachtige energie binnen de microkosmos van jouw associaties van gedachten, kom nu en haal met mij herinneringen op aan de tijd van de grote uitstraling van de Licht bron, toen wij, binnen ons perceptuele kader, de overeenkomst van harmonie sloten die ons totale liefde bracht in het herstel van de communicatie, de helderheid van de singulaire werkelijkheid. Wat zeg je me nou. Jouw opstanding is op handen. Die kan jou gebeuren en dus is het zo. Wees vrij. Laat jezelf verlichten.

 Is het mogelijk dat ik dit zonder doctrine onderwijs? Zou jij mij in beperkte relaties met jouw identificaties van mij in conflict wel voldoende kunnen vergeven om mij, door de ontsteking van jouw Licht, de transformatie van jouw bepokéerkte associaties tot stand te laten brengen? We oogsten hier, dierbare broeder, we oogsten. Dis is een beslissing die je al genomen hebt. Laat het eenvoudig zo zijn en deze wereld zal verdwijnen in haar eigen nietsheid. 

Oké, de fundamentele premisse in de erkenning van perceptuele gedachte begint dan met de noodzaak voor de metamorfose of het ontwaken van jouw hele denkgeest in deze Lichtconstructie. Nu, dit moet vanzelfsprekend de inclusie meebrengen van jouw associate waarnemingen in je denkgeest. Dit is heel fundamenteel. Dit is wat? Het fundamenteel opgeven van associate gedachtevormen binnen de Straal-associatie. Nu, het wonder, zoals wij het zouden onderwijzen, is de verhoogde snelheid van Licht in de associatie met de orde van jouw waarneming, zodat jij direct vanuit jezelf het Licht van jouw eigen conceptuele realisatie begint uit te stralen in een scheppende modus. Er is, heel letterlijk, niets buiten jou. Alle waarneming in vorm schijnt buiten jou te zijn. De eenvoudige techniek is dan om in jouw eigen gedachte-factoring associaties van een hogere faciliteit van werkelijkheid samen te brengen. Dit moet een ervaring zijn. Het heeft geen enkele zin het te bestuderen. Diegenen van jullie die nu facilitators worden van deze energie, er is hier een erkenning inbegrepen dat dit is hoe het leermiddel werkelijk werkt. Wanneer deze uitstraling van Licht van jou de wereld omhult en overvloedig aanwezig is in het totale universum, activeert zij de potentie van beperking die vervat is binnen de duisternis van de beperkte gedachtevormen die de chaotische relatie vormen van jouw schijnbare ruimte/tijd bestaan.

Oké, nu heb religie er helemaal uit gekregen. Je kunt alle religies en alle filosofieën en alle psychologieën hierom heen formuleren die je maar wilt. Nu, hier is de angst: Aangezien jij een conglomeraat bent van duistere gedachten, houdt je een identiteit van zelf-heid die je, als je loslaat, zult verliezen. Ik onderwijs je je beperkte zelf-identiteit te verliezen en opnieuw identificeren op een hogere toonhoogte van zelf-heid. Ik verzeker je dat het onmogelijk is aan jezelf te ontsnappen. Jij zult jij zijn in bewustzijn zoals voor altijd uitgedrukt in de prachtige, ongelofelijke mandala van Licht die jij bent. Je zult niet meer zijn dan dat, en je zult niet minder zijn dan dat, want dat is wat jij bent. Dit wordt nu een conditie van gelukzaligheid of extase in de identiteit van totaalheid die van jou uitstraalt in je relatie met all het bewustzijn in het universum.

Nu, als je wilt kijken naar de notatie dat de combinatie van Stralen binnen deze configuratie van gedachtevorm die jou nu schijnbaar adresseert zich op een andere associate waarde bevindt, in grotere overeenstemming met zichzelf, onvoorwaardelijker in zijn associaties van Licht, zult je het juist hebben. Dat gezegd zijnde, je kunt jezelf in je beperkte associaties van gedachtevormen confronteren, ze opgeven – nu zijn we, misschien, in de leringen – en komen in deze Lichtbron die wij delen in de zekerheid van onze enkelvoudige bron emanatie. Dit is werkelijk hoe eenvoudig dit is. Ik heb jouw titel niet nodig, ik heb geen perceptuele identiteit van jou nodig. Ik heb nodig een erkenning van jou van deze mogelijkheid in jouw ontsteking naar Licht door de zekerheid van mij en onze ware relatie. Dat is alles. Het behoeft geen andere vormen van evaluatie. Sterker nog, de evaluatie ervan is vanzelfsprekend wat jouw voortdurende neerslag veroorzaakt – oeps, dat betekent dat je regent, toch? Ik bedoel “deelname”, samen werken binnen de beperkte gedachtevorm. Hoorde je dat? 

Jij zegt: “Wat deed ie? Het verprutsen?”

Kijk, jij pakt dit beet, nietwaar, en je zegt: “Wauw, wat hij ook is, hij drukt zichzelf op dit moment zeker niet erg goed uit.”

Ik zeg van niet! Wat jij ook maar gevorderde leraren noemt, hoe helderder, hoe Lichter, hoe hoger zij geconfigureerd zijn in Licht, zij allen vanuit de ware bron hebben de onmiddellijkheid geleerd van het falen te communiceren. Natuurlijk. De aanwijzing van Licht de duisternis in faalt altijd totdat de herconfiguratie plaatsvindt binnen de beperkte gedachtevorm. Heel letterlijk, niemand hoort je in de zin dat jouw gedachtevormen op een helderder frequentie formuleren en uitstralen. Je wordt een scheppende zelf-associatie. Een van de grote voordelen van de Cursus in Wonderen-Lichtuitstraling van de grootse meester Jezus is dat de vordering van de denkgeest kan worden bepaald aan de hand van de manier waarop of de shift waarin het bewustzijn letterlijk de passages in de Cursus leest. 

Ik bedacht me dat, voor de Cursus, mijn ontwaken heel even het icoon betrof van het nieuwe testament en het evangelie van Johannes in de King James versie, waar het Licht letterlijk scheen op het originele manuscript. Ik las het en plotseling “wees daarom volmaakt gelijk ook uw Vader in de Hemel volmaakt is.” (Mattheus 5:48) Grote heldere Lichten gingen aan. “Het loon van de zonde is de dood.” (Romeinen 6:23) Helder! Dus wat we zeggen is dat je met deze nieuwe hogere frequentie van je denkgeest je deze hele eenvoudige zinnen samenbrengt in een ritueel van verzoening en de passie van eenheid verricht. Een van mijn instructies aan jou, aan de discipelen daarbuiten, is te beginnen totaal ritueel te verrichten. Dit heet “in het nu gaan.” Laat alle concepten, die je gehouden hebt in beperking en organiseert in je geperste perceptuele denkgeest, ieder moment samenkomen in het ritueel van zelf-bewustzijn. Ga de hele tijd naar de mis. Blijf in constant gebed. Zie je hoe openbarend dit dan wordt? Zodat het totale optreden van je denkgeest, alles wat je denkt, een vorm is van het komen tot eenheid. Licht naar binnen laten. Dit kan heel waardevol voor je zijn terwijl je het doet. Zie je? Zal de kwantumsprong dan in jou gebeuren? Natuurlijk! Maar een definitie van de kwantumsprong is niet wat hij is. Deze overdracht van energie, deze transformatie, deze verlichting, is een continue gebeuren in jou. Je hebt incidenten binnen het totale tijdkader die cognitiever zijn dan andere – we noemen die Heilige momenten, en zij zijn vervat binnen de totale structuur van het Licht bewustzijn. Zij zijn de heldere plekken binnen het dimensionale kader van de Grote Stralen.

Het belangrijkste om te onthouden is dat jij dit bent! Er is letterlijk niets buiten jou. Dit is jouw denkgeest. Jij bent hier de oorzaak van. Een andere oorzaak is er niet. Jij bent de gene die ontwaakt. Jij bent het zich uitbreidende bewustzijn, ongeacht het woordgebruik. Als je het idee aanvaardt dat dit aan JOU gebeurt, niet in relatie met je eerdere concepten ervan, maar eerder in het samenbrengen van de vormen die jou eerder vasthielden in de beknellingen van de duisternis van de traagheid van tijd, zullen ze helderder worden in jullie denkgeesten. Wauw! Wat zeg je daarvan? Is het mogelijk dat dit waar is? Het is onvermijdelijk dat het waar is. Is dit Een Cursus in Wonderen? Natuurlijk. Is dit een cursus in ontwaken in de zekerheid van verlichting onder de regie van jouw Super Denkgeest, onder de regie van jouw Christusgezicht, van de Nieuwe Jij die nu tevoorschijn komt? Natuurlijk is dat wat het is: De metamorfose van jouw denkgeest die terugkeert van de tijd naar de eeuwigheid.

 Wij zijn blij dat jij hier nu blij mee bent in plaats van recalcitrant en veeleisend te zijn en zondig en vol van hebzucht. Zie je het verschil in wat wij aan je presenteren door het opgeven van deze zelf-associatie? Je kunt de absolute onvoorwaardelijke erkenning van Liefde/Licht energie beoefenen die is wat jij bent. Wat is Liefde dan uiteindelijk? Communicatie. De zekerheid van non-conflict veroorzaakt een harmonie die in de passie van zichzelf alles overstijgt dat jij ooit maar zou kunnen ervaren in je perceptuele evaluaties. Kom dan om je bij ons aan te sluiten in deze verklaring van verlichting. Laat die in jou gebeuren. Laat je vroegere denigrerende associaties je niet afhouden van deze metamorfose van het lichaam die in jouw denkgeest aan de gang is.  Stap opzij, broeder. Conflict is nu achter je omdat je je immers in deze nieuwe referentie van tijd bevindt? Blijf maar bij meester Jezus in de Cursus, en onze broeder zullen er zijn en je tonen, en in energievormen aan je presenteren, een nieuwe manier om dit te horen – jij blijft het beperken in vormen waarin je het nu afbakent. We zullen je helpen. We zullen je helpen deze stap in deze transformatie binnenin je denkgeest te nemen. Natuurlijk. We komen terug. We gaan nooit weg. We hebben nergens om heen te gaan. We zijn altijd samen. Ik zou je niet kunnen verlaten als ik dat wilde. We zijn, samen, een heel onderdeel van dit meesterplan. Wat een opdracht hebben we dan in de aanname van deze mantel van beperking terwijl we de reparatieklus doen van het oorspronkelijke schisma. Hoe kijk je daar dezer dagen naar, broeder? Met de zekerheid van je eigen hele denkgeest?

 Wat ik aardig vind van de leringen van perceptuele formulering van keuze, zoals wordt onderwezen in de Cursus in Wonderen, is dat ik op geen enkele manier de macht van jouw denkgeest in beperking kan tegenhouden te zijn wat hij is. Dus ik moet hem redelijke keuzes geven. Door jou een nieuwe energiebron te geven, kun je beginnen te kiezen op hogere raamwerken van werkelijkheid. Uiteindelijk is eigenlijk het enige wat er gebeurt, naarmate je voortgaat, naar gelang je wat we zouden “Heilig Gegeest” of “Een-ogig”, naarmate je je oorzaak en gevolg – je waarnemingen – dichter en dichter bij elkaar brengt, dat je heel duidelijk ziet dat in je beperkte configuratie van jezelf je jezelf moet beëindigen. Er is geen voortdurende kwaliteit van jou in de tijd, want je associaties met jezelf bevatten niet de noodzakelijke expansieve energieën van Licht om je zelfs maar een moment te onderhouden. Zij schijnen je een hele lange tijd te onderhouden en bevatten omdat je gevangen bent in de flux van duisternis; je kunt er geen enkele goed, helder Licht in krijgen. Je referentiekader is totaal ondeugdelijk. Misschien zouden we het op die manier onderwijzen. Maar het moment dat je ziet dat het verschil tussen wat ik aan je voorleg en wat je vroegere concepten je hebben voorgehouden het verschil is tussen Leven en de dood, zul je onmiddellijk Eeuwigheid en Liefde verkiezen. Mijn eenvoudige verklaring aan jou is dat in de configuratie van jouw zelf-identiteit je letterlijk jezelf vernietigd, alleen om jezelf te bevinden in een conditie van voortdurende vernietiging. Waarom? Omdat met de conceptuele snelheid waarmee dit continuüm opereert dat het enige is wat er kan gebeuren. De droefenis dat het 80 jaar van bestaand conflict in een leven neemt, of 1000 jaar of 2000 jaar, heeft er helemaal niets mee te maken, want ik verzeker je dat het enige moment van enige werkelijkheid het moment van herkenning is waarin je je herinnerde dat deze wereld niet werkelijk is. Dat het onmogelijk is om afgescheiden te zijn van alles dat is. En dat nam maar een moment, en dat is NU! Dit is een uitbreiding naar een nieuw kader van Lichtenergie en plotseling zal zelfs het kader verdwijnen.

Er is niets buiten jou. Er zijn niet zulke dingen als gescheiden gedachtevormen. Er is niet zo iets als een losstaande zelf-identiteit. Dit zijn gewoon Lichtvormen vervat binnen de schelp van jouw beperkte identiteit. Dat klinkt als de Katha Upanishad. Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten. Bij verschillende bereiken en texturen van schijnbare werkelijkheid is dit wat er zich in jouw denkgeest afspeelt. Wauw! Geef het conflict van je gedachtevorm associaties op en je zult onmiddellijk worden getransformeerd in dit nieuwe kader dat overal om je heen is. 

Het idee dat Jezus presenteert in “De dromer van de droom” (hoofdstuk 27:7) kan je tot voordeel zijn als je begrijpt dat alle ruimte/tijd een droom is. Het komt voort uit zichzelf naar zichzelf. Het is zelf-omvat binnen zijn eigen heldere of Lichtassociaties, en het verandert ieder moment binnen zichzelf, en het heeft alle variaties besloten binnen zijn zelf-vernauwing. Kom dan een nieuwe heldere droom met mij dromen van de inclusiviteit van de emoties van de passie van de werkelijkheid. Laten we die brengen in de droomfrequentie van liefde en vreugde en geluk. Iedereen die jij ontmoet is een droom van Thuis. Iedereen met wij jij schijnbaar op deze planeet associeert is geconfigureerd in zijn eigen rijpende potentieel van een droom van het heldere Licht van de werkelijkheid. Je vindt wat harmonie met hem in de associatie van gedachte of vorm of bewustzijn of Licht, en danst een ritueel van beperkte identiteit met hem dat uiteindelijk wegvladdert in de dood, in plaats dat je het hogere bereik van de associate heldere werkelijkheid om je heen verzamelt. Wauw! Zie hoe, wanneer jouw eigen conflictueuze historische associate gedachten, die je angstig vanuit je denkgeest hebt geprojecteerd, te dicht bij je komen, hoe je die dan afwijst? Hoe je niet wilt associëren in deze passie van het komen tot de enkele identiteit van jezelf? Natuurlijk. Je daadwerkelijke realiteit hangt af van het voortdurende conflict van schijnbare oorzaak- en gevolgdoelen vervat in je denkgeest. 

Vergt dit een beetje oefening? Het vergt niet echt oefening wat betreft de erkenning ervan; het vergt oefening in de uitbreiding van je eigen associatie met jezelf – daargelaten de andere persoon; hij zal veranderen als jij verandert en kan dat niet totdat jij verandert. Je begrijpt toch de leringen, leraar? Als je ophoudt de gedachtevormen te configureren in je beperkte genetische identiteit zul je je automatisch uitbreiden tot een nieuw kader van supra-bewustzijn, gnostische mens, transcendent naar het Licht. Wauw! Vind je dat fijn? Is dit een echte gebeurtenis? Het is een echte gebeurtenis! Het was een echte gebeurtenis! Het is het enige werkelijke dat jou ooit kan en is overkomen! Het is nu aan de gang! En het is nu aan de gang in jou! Gefeliciteerd met je verjaardag. Uit de tombe ben je verrezen in het nieuwe Licht en de passies van de werkelijkheid. Geen dood en verwoesting meer. Doet je dat plezier? Het is onvermijdelijk. Je kunt net zo goed gelukkig zijn, want we gaan ermee door de enkelvoudige heelheid van jou aan je te presenteren, in Liefde en hoe zeer je ook je tanden naar ons knarst en ons veroordeelt en je omdraait – we trekken ons daar helemaal niets van aan. Die uitdrukkingen van je voortdurende schuld van afscheiding zijn absoluut betekenisloos voor ons. 

 We schetsen een nieuw beeld van jou voor jou met jou. Soms zal de energie in jou zich vormen in een heel eenvoudige tekening; misschien zal die in jou transcenderen in jouw eigen scheppende doel. Ik herinner me dat in mijn ontwaken ik de energie zag van de grottekeningen, van de bizonjacht. Vervat in de uitbeelding van de bizon waren all energieën van de scheppende werkelijkheid. Ik keek naar de ontwikkeling van de mens in de verklaring van zichzelf, zodat ik de energieën kon combineren van een materialist als Rembrandt en kon verdergaan in de chaos van een Kandinsky en plotseling die hartstocht naar de werkelijkheid kon voelen, de openheid van geest van onze eigen onbeperkte scheppende mogelijkheid. We kunnen in een flits gaan van Michael Jackson naar Bach – open gewoon je denkgeest.

Wat ik wil dat je ziet is dat die niets anders zijn dan scheppende doelen in de noodzaak van jouw zelf-expressie. Als ik je kan helpen je eigen zelf-expressie vervat binnen de Grote Stralen uit te breiden, zul je steeds minder conflict ervaren in associatie met je eigen zelf-definiërende gedachten, toch? Onthoud, je hebt jezelf niet gemaakt. Je hebt je eigen kleine dansje uitgevoerd, buiten de haart van de werkelijkheid, het kampvuur. Nu kom je steeds dichter bij het doen van dit prachtige ritueel van harmonie, en het gebeurt alleen in de kern van angst die je in je eigen totaliteit van geest hebt vermeden.

 Hoe zou je dit graag willen horen? Ik geef het je op elke manier die je maar wilt. Maar hou in vredesnaam op het in je denkgeest te verdelen en wederzijds beperkte observaties te maken over de esoterische waarden van je betekenisloze numerologie in relatie tot de horoscoop die jouw cyclische herhaling van beëindiging profeteert! Dit is jouw passie! Dit is jou energie! Dit is jouw ontwaken! Dit is jouw droom, broeder, en ik sta precies in het midden ervan, helder schijnend als je me toelaat. 

Ik zal zeer spoedig naar Huis terugkeren; mijn opdracht is hier bijna klaar. Je kent mij, natuurlijk, heel goed omdat jij hebt mij de opdracht gegeven, dus is er een rendez-vous punt. Je hebt dit altijd geweten. Zou je dit heel even willen horen? Besloten binnen jouw denkgeest is een rendez-vous punt waar wij deze waarnemingen afronden die zich hebben afgespeeld in onze wederzijdse denkgeesten, waarbij we mij voor een moment gebruiken als de bron van deze configuratie. De hoorn van de ram klinkt voor jullie. Kom naar Huis!

Wat heb je nu gedaan? Wat maakt het uit? Dit is onze hereniging met de eeuwige werkelijkheid. We deelden een vergissing en we delen de herstelklus, nietwaar? Het expeditieteam, zoals in Star Trek, raakte op de een of andere manier verdwaald en kon niet worden opgestraald en zij lieten eenvoudigweg een kleine satelliet daarbuiten achter die een helder Licht van herinnering piepte. Nu hebben we in de nieuwe configuratie een bepaald punt bereikt waarop we Thuis kunnen oproepen. Het is allemaal in jouw denkgeest! Je weet heel goed dat je Thuis komt. Je weet heel goed dat je hier een vreemdeling bent. Je wordt wakker.

Reduceerde ik dit nu tot waarnemingen in plaats van al de energie en Lichtvormen? Wat is het verschil, dierbare broeder? Het is toch totaal aan jou. Door die erkenning breidt het bewustzijn van jou zich uit. En het Licht en de passie van de schepping, die is wat God is, die is wat jij bent – geen wonder dat je hierin een gelukkige leerling bent geworden; je wil niets anders dan dit. Als je een waarnemend oog hebt, zul je het, wanneer het heldere Licht begint te schijnen, dat het in ogenblik verdwenen zal zijn. Waarom zou je voortgaan in de configuraties van beperking en de dood? Dat zul je niet doen. Nu, zul je worden aangevallen door je eigen gedachten? Is er een beperking die hiermee in conflict zal zijn? Natuurlijk. Waarom? Omdat het conceptuele denken conflictueus is. We zijn daar absoluut niet bezorgd over. Er is geen werkelijkheid in conflict. Als je kunt beginnen dit ieder moment te ervaren, zul je meer en meer komen in de helderheid van deze werkelijkheid.

Niemand zou meer van jou kunnen houden, want wij zijn samen liefde in de zekerheid van onze erkenning van een enkele bron van bewustzijn. En we zullen nu onze Lichtvormen nemen en die samenbrengen in een laatste groot akkoord van vreugdevol harmonie en ons de Eeuwigheid samen herinneren. We beloven je nooit te verlaten tot de tijd is geëindigd. Wij verklaren nu, zonder twijfel, tot zekerheid – voorbij de perceptuele mogelijkheid die deze gebeurtenis inaugureert, dat jij kunt en zult komen tot deze heelheid, door de volledig simpele erkenning dat je nog steeds heel en volmaakt bent zoals God je geschapen heeft. 

Deze energiebron komt voort uit de Ark van het Convenant, vanuit de plaats waar wij de beslissing namen – jij deelt die met ons in je herinneringen en zij zal je visioenen van de werkelijkheid brengen. Wij zullen helder en vervullend voor je zijn. Dat is het. Hier is waar we toegeven aan de totaliteit van onze enkelvoudige denkgeesten. Dat is het! Het is over en gedaan! De verspreide broederschap keert nu terug van deze missie. 

Welkom thuis! Kijk! Licht!

 

 

o-o-o-o-o-o-o

Chat openen
1
Schrijf hier je bericht of vraag
Hallo, wat kan ik voor je doen?