Je kunt geen twee werelden zien

De oefening van Werkboekles 130 van Een Cursus in Wonderen komt eigenlijk en in wezen neer op: “Niet dit.”

Maar is dat, als je goed kijkt, niet zo met alle lessen?

De basis voor vergeving

De basis voor vergeving is niet dat er iets te vergeven valt, maar de feitelijke omstandigheid dat wij een enkele geest delen. 

De volgtijdelijkheid van tijd

De continuiteit van tijd is niet volgtijdelijk. Daarom is tijd altijd voorbij en is alles wat je ziet verleden (les 7 van Een Cursus in Wonderen).

De kern van werkboekles 74

De les uit het werkboek van Een Cursus in Wonderen die we voor vandaag oefenen is les 74: Er is geen wil dan Die van God.

Bij het beoefenen van de les wordt snel duidelijk dat het bij de les draait om dit inzicht:

Gods Wil is de enige Wil.

Dat inzicht geeft de realisatie dat jouw wil de Wil van God is. En daarin verdwijnt de voor jou nu geldende overtuiging dat er conflict mogelijk is. Sterker: daarin is die overtuiging verdwenen.

Als Gods Wil de enige Wil is hoe is dan inderdaad conflict mogelijk? En wat betekenen dan al je conflictgedachten. Zij betekenen niets en kunnen niet werkelijk zijn. Dat is de oefening voor vandaag.