Het mechanisme van het wonder

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan; doch wie een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe.

Dus als je begint met de zekerheid dat al je gedachten onwaar zijn en niet werkelijk en dat er geen ziekte, pijn en dood zijn, zal dat heel weldadig voor je zijn.

Dit is werkelijk schriftwoord; dit is werkelijk het nieuwe christendom; dit is werkelijk een verklaring van compromisloze liefde die door Jezus Christus 2000 jaar geleden werd gedaan. Het is absoluut niet anders dan dat. Maar aangezien wij in dat tijdskader in hogere mate gedisassocieerd waren, door de communicatieve apparaten die in deze latere tijdsperiode zijn ingewijd, kunnen we dit in een hogere frequentie van werkelijkheid uitdrukken. Ja, het is prachtig daarnaar te luisteren en te horen wat ik zeg, maar onthoud dit: dit blijft jouw geestesconstructie. Dit is jouw Verzoening. Dit is de verklaring van jouw werkelijkheid in de declaratie van de onwerkelijkheid van de dood. Dat is jouw opdracht, dierbare leraar.

Ik wil dat je me hier goed begrijpt wanneer ik de grenzeloze dankbaarheid uitdruk die ik voel voor onze dierbare broeder Jezus Christus en voor jou in je vastbeslotenheid deze reparatie te doen, deze boetedoening tot stand te brengen. Het is onmogelijk dat ik dit zou hebben kunnen ingeluid, of deze grootse inspanning zou hebben kunnen voltooien, dit geweldige doel van Licht, zonder jou. Soms lijkt het erop dat ik als een Hele Geest dogmatische uitspraken doe over mijn eigen associatie. Integendeel, de methode waarmee ik dit te weten kwam was de vernietiging van mijn gedachtevormen in associatie met de waardesystemen die daarvoor deel uitmaakten van mijn droom.

Dit is de manier waarop ik het onderwijs: vergeef en heb lief. Als je dat doet zul je de werkelijkheid van deze beelden en gedachtevormen, die nu in je geest komen en degene die we buiten de tijd delen, beginnen te voelen, in plaats van in deze schijnbare sequentiële relatie van gedachten. Ik hou meer van jou dan wat ook in het universum, want jij bent een deel van mij en wij bevinden ons samen in deze laatste inspanning. Wij delen die zekerheid van Almachtige God, nietwaar? – van een enkele Schepper, van een enkele Bron. Hoe zou die conflictueus kunnen zijn? Hoe zou er een probleem kunnen zijn, behalve in ons voortdurende verzet tegen en de ontkenning van onze eigen heelheid en volmaaktheid? En ik verklaar aan jou dat jij heel en volmaakt bent. Dat is mijn verklaring aan jou. Als je mij gelooft, zul je met mij zijn in deze inspanning. Is dat waar? Natuurlijk is het waar. Het enige wat de booschap van meester Jezus, of nu jij wanneer je een gevorderde leraar wordt, ooit zal verklaren is dat de Hemel werkelijk is en dat de hel een illusie is van de dood. Begin dat nu te onderwijzen, leraar, en kijk wat er gebeurt. Kijk naar het wonder dat zal gebeuren wanneer je deze verklaring doet. Waarom? Het is een verklaring van Waarheid en hij ligt besloten binnen jouw eigen geest, en door de beoefening ervan zal hij in jou gerealiseerd worden ondanks de reserves die je nog steeds onderhoudt. Luister: wij zullen altijd bij jou zijn.

Wij zijn in de keuken van God’s Country Place. Het is dinsdag voor de dag van de opstanding. Soms, wanneer ik ga verduidelijken of definiëren, zit ik een paar minuten en probeer bij een weliswaar andere toestand van bewustzijn de heelheid van mijn geest te formuleren in een poging aan jou de definities te communiceren die in jou een nieuw kader van je zelf-associatie zullen inwijden. Wat ik deed voordat ik de band aanzette was in mijn geest formuleren wat we met een Cursus in Wonderen bedoelen, of meer direct, wat een wonder is. We zullen beginnen met een zin die Jezus in de Cursus gebruikt. Ben je er klaar voor: de tijd is aangepast om de Verzoening in jou teweeg te brengen. Nu, dat betekent zeker niet dat de tijd is aangepast binnen jouw absolute definitie van jezelf, genetisch gesproken. Die blijft zoals hij was. Maar binnen dit, wat jij ’continuüm’ zou noemen, als je naar de tijd zou kijken als een weefsel van gedachtebewustzijn, heeft zich een inbreuk voorgedaan of een indicatie van de mechanistische mogelijkheid van een versnelling in jouw richting van sequentiële of lineaire tijd. En dit zou waarschijnlijk het best het wonder van mijn ontwaken definiëren, dat niet anders was dan een absolute insertie van Licht die mij voerde naar het Omega punt vanwaar ik spreek in associatie met mijn gedachten. Nu, hoewel ik die wellicht even voor jou opeenvolg, bevinden zij zich op een andere pitch van werkelijkheid; ze komen voort uit een andere, wat je zou kunnen noemen “positie” binnen het ruimtetijd continuüm.

Hier is hoe het wonder werkt: ik dirigeer je, of de Cursus in Wonderen, die de inplanting is van deze energie, dirigeert je de continuïteit van je perceptuele geest te nemen – dit zijn alle gedachten die je hebt die in associatie zijn met volgtijdelijkheid, nietwaar? Dit is de indicatie dat jij, binnen je raamwerk van gedachte, genetisch, op ieder moment al een conclusie hebt verbonden aan je huidige associatie van gedachtepatronen. Ik ga dat veranderen. Dat zou duidelijk een wonder zijn. Als je op straat loopt en je ontwikkelt plotseling kanker… Wanneer ik zeg “plotseling kanker ontwikkelt,” komt dat omdat mijn geest je door het idee van kanker wil nemen en de hele zogenaamde ‘ondernomen remedie tot in de dood’ en het zou voorbij en verdwenen zijn, en je zult in een ogenblik volmaakt genezen zijn, hoewel jij het niet op die manier verwerkt. Je loopt op straat, en zoals je jezelf in je associaties hebt geconfigureerd – voor sommigen van jullie is kanker absoluut onvermijdelijk, want je bent ontworpen door je eigen overeenstemming van denken jezelf te beëindigen in je associaties die je voorgeschoteld krijgt terwijl je jezelf vormt. Nu kom je plotseling mij tegen. Dit heeft niet te maken met je observatie van het wonder, tenzij je vastbesloten bent dat dat wel zo is. Mijn genezingsmechanismen zullen je geest verschuiven in zijn relatie met zichzelf. Wanneer je als genezen leraar rondloopt, gebeurt dit de hele tijd. Dit is de notatie van Jezus dat het wonder de hele tijd aan de gang is. Natuurlijk. Dit is wat ik doe.

Nu, is het noodzakelijk dat het wonder door het bewustzijn wordt opgemerkt? Om als wonder te worden gedefinieerd kunnen de fenomenen van herstel, de fenomenen van de toename van geluk door een re-associatie van de geest voor het bewustzijn heel belangrijk zijn. De aard van mijn ontwaken sloot het gebeuren van wonderen uit, behalve achteraf gezien, want het was een dramatische insertie die verlichting veroorzaakte. We onderwijzen nu op het punt waar je deze verschuiving in de tijd die heeft plaatsgevonden mag benutten om wat te doen? Een verschuiving teweeg te brengen in jouw tijd geest! Is dat niet wat we gaan doen? Als jij op dit moment een besluit zou nemen voor het volmaakte wonder van je verlichte ontwaken, dan garandeer ik je niet alleen dát het zou gebeuren, maar dat het gebéurde!

Jezus noemt dit een heilig ogenblik en dit is de voortgang van perceptuele observatie van zichzelf in zijn reis naar het Licht. Zij voelt dit aha moment, dit moment waarop er een verschuiving in bewustzijn plaatsvindt. Er gebeurt op dat moment veel meer dan het bewustzijn, dat misschien bang is voor deze gebeurtenis, wil toegeven dat er gebeurt. In feite stapt hij op dat moment letterlijk uit de tijd, configureert alles opnieuw in zijn perceptuele associatie en keert terug naar een nieuwe wereld, maar hij weet dat niet. Hij blijft aan zichzelf vasthouden in zijn relatie met zijn ziekte. Hij hoeft dat immers niet te doen als hij luistert naar deze aanwijzingen. Er is een zin in de Cursus waar Jezus zegt: Je mag in het heilig ogenblik leven van nu af tot het einde van de tijd, wat maar een moment is, nietwaar? Is dat niet prachtig?

Dit vereist echter in de eerste plaats de erkenning van het wonder en in de tweede plaats dat je wondergericht wordt teneinde de natuurlijke uitkomst van heelgeestigheid voor je te laten verschijnen in de nieuwe visie van jouw werkelijkheid. Nu heb je al deze ongenezen leraren – en met ‘ongenezen’ bedoel ik dat zij proberen te genezen. Vroeg in de Cursus zegt Jezus dat als je niet genezen bent je niet moet proberen te genezen. Natuurlijk doet iedereen dat wel omdat zij hun geest proberen te repareren binnen het raamwerk van hun eigen perceptuele observaties. Dat gezegd zijnde, het is triest bewustzijnen de Cursus in Wonderen te zien gebruiken binnen het kader van hun bewustzijn, ze hem te zien formuleren in hun beperkte bewustzijn en ze letterlijk te zien voorkomen dat het wonder gebeurt, en ze zinnen zien te gebruiken als: 

“De Cursus ontwikkelt zelf-afhankelijkheid.” 

Ha! In feite is het precies het tegendeel daarvan. Hij betreft God-afhankelijkheid. Totaal. En zodra iemand totaal afhankelijk zou worden zou hij de Hemel in springen, nietwaar? Ongetwijfeld zal een ongenezen leraar uiteindelijk precies het tegenovergestelde onderwijzen van wat de Cursus onderwijst en natuurlijk moet hij dat ook. Waarom? Omdat hij zich bevindt in een beperkte, perceptuele evaluatie van zichzelf in zijn associaties van tijd.

Is het jou dan mogelijk dit te lezen en het verschil te zien in je relationele gedachten die zich in jouw geest voordoen? Natuurlijk. Dit is het wonder van de Verzoening, de verandering van jouw geest in associatie met de waarnemingen die zich overal om je heen bevinden. Nu, laten we kijken naar de moeite die je hebt. Ik verkondig aan jou dat je droomt en dat de beelden die je om je heen ziet slechts weerspiegelingen zijn van gedachten die ieder moment veranderen. Ik verklaar aan je dat de macht of het besluit van jouw geest om dit te veranderen absoluut ongeschonden is, aangezien alle macht van het universum in jouw geest is vervat. Jouw besluit om wonderen te doen is onvermijdelijk verbonden geweest met je besluit het beperkte zelf in een tijdkader te behouden. Nu, is het geen tijd dat je keek naar de uitkomst van het wonder van de macht van je geest dat jouw overkomt binnen je beperkte genetische tijdkader? Je veroordeelt jezelf letterlijk ter dood. Je maakt jezelf overbodig binnen de nauwheid van je perceptuele observatie. En ik ga proberen die voor je te verbreden. Ik wil dat je ziet – we beginnen hier: er is geen dood. Tijd is een methode die jij hebt bedacht en aanwendt om jezelf met jezelf te associëren door jouw eigen werkelijkheid te ontkennen. 

Nu, het werkboek zal je dirigeren te beginnen dat te oefenen, en waarom begin je niet terwijl je op straat loopt tijd stop te zetten? Ik kijk naar bewustzijnen die slapen binnen het raamwerk van hun eigen oorzaak en gevolg. Het enige wat er kan gebeuren is de richting van hun eigen oorzakelijke geest; zie je niet dat de uitkomsten bij die frekwentie in het weefsel van die associatie van tijd worden ingebouwd? Wij dirigeren je daarom deze nieuwe Lichtenergie te gebruiken om de genetische respons te stimuleren, te ontsteken, die mogelijk is binnen het raamwerk van jouw symbiotische relatie van lichaamsrespons.

Wat zei die? Wat zei die? I weet het niet. Maar nu, hier is het voordeel ervan: meer en meer leraren gaan dat ontwikkelen en onderwijzen heelheid van de geest. Het is meer dan een leerstelling in de zin van de uitwisseling. Het is een verklaring door de genezen leraar, door de gevorderde leraar, dat hij heel van geest is en zich in zijn geest niet associeert met gedeeltelijkheid. Hij bevindt zich letterlijk in een ander raamwerk van tijd, en dit is wat ik tegen jou zeg. Het wonder zal dan die gebeurtenis zijn in je relatie mer jezelf door de nabijheid, door de aanvullende betrokkenheid van jezelf in associatie met dit mechanisme. Ik garandeer je absoluut dat dit waar is.

Wanneer ik de verklaring afleg, en aan jou heb afgelegd, dat je niet dood kunt gaan – natuurlijk als je niet dood kunt gaan en er geen dood is, is het ook niet nodig dat je ziek bent; ziekte is alleen maar een kleine dood – zou je er zeker geen behoefte aan hebben om oud te worden, of wel? Waarom zou je oud willen worden behalve dat je je hebt geassocieerd met dit genetische patroon van verouderen. Velen van jullie die nu naar God’s Country Place zijn gekomen bemerken deze nieuwe vitaliteit die je omringd, deze nieuwe Lichtenergie, wanneer je de verklaring aflegt: “Ik zal niet doodgaan.” Natuurlijk. Dat zou onvermijdelijk zijn. Waarom? Omdat de cellulaire respons van jouw eigen herinneringen altijd tot in de eeuwigheid is, noodzakelijkerwijs omdat overleven, levensduur – totale levensduur – het dichtst zou zijn wat je kunt komen bij de eeuwigheid. En als je de mogelijkheid van uitroeiing of tijd elimineert zul je een automatische cellulaire respons tot je eigen verlichting krijgen.

Ik weet niet hoe duidelijk dit is, maar we hebben de demonstratie ervan nodig, leraren, middels de verklaringen van jullie dat het daadwerkelijk gebeurt. Dit zullen de wonderen zijn. Zullen zich specifieke wonderen of daadwerkelijke verschuivingen voordoen in de tijd? Natuurlijk! Onthoud dat in het overall beeld van alle waarnemingen van dit quadrant van tijd de facilitering van de all heeft plaatsgevonden, en je kunt je er op het hoogste niveau van de eliminering van de noodzaak voor perceptuele zelf-evaluatie bij aansluiten. Voor degenen van jullie die nu rondlopen en voor wie plotseling al die wonderen om je heen beginnen te gebeuren, wil ik dat bevestigen en zeggen: “Ja, dat is waar, deze dingen gebeuren en het zou belangrijk voor je zijn te zien dat het alleen maar je geest.” Het heeft geen enkele zin andere bewustzijnen die je om je heen hebt geconstrueerd om je bij te staan in de ontkenning van je eigen werkelijkheid te bekritiseren. Jezus noemt dit vergeving, leraar. Het heeft geen enkele zin deze andere krachten van de geest of gedachten van de geest die vervat zijn binnen je beperkte identiteit met jezelf in dit raamwerk van tijd kwalijk te nemen of de schuld met hen te delen voor wat jij “ziekte en dood” noemt. Hou daarmee op. Dit is een cursus in jezelf te leren kennen, en dit vereist de erkenning dat de gedachten die je hebt gehad, en zij die blijven opduiken, alle alleen deel zijn van dit tijd continuüm in je eigen associaties van geest. Kan het wonder gebeuren? Lieve leraar, het wonder gebeurt volmaakt op dit moment. Natuurlijk! Het zou jou mogelijk zijn, aangezien jij tijd bedacht hebt, eenvoudig een besluit te nemen eruit te stappen en te ontwaken tot de waarheid en glorie van het Licht dat overal om je heen schijnt. Is dat niet prachtig? Hij is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan! De grafische demonstratie daarvan die binnen jouw zogenaamde historische herinnering verschijnt, is de wederopstanding – her-configuratie van het ene hele lichaam dat jij moet zijn. Het kan niet anders, want jij hebt die gedachte. Het is onmogelijk dat je dit niet kunt gebruiken als een middel om te ontwaken. We moedigen je aan dat nu te doen.

We zijn hier op God’s Country Place en praten over de wederopstanding, de verlichting, de heelheid van jou in associatie met alle universele bewustzijn. We praten hier opnieuw over genezing en iedereen zegt:

“Ja, nou, waarom onderwijst de leraar dan niet de dood een mening is en dat ziekte een mening is die je over jezelf hebt.”

De toepassing van zogenaamde ‘nostra’ van genezing zijn niet anders dan pogingen jezelf in je eigen spanning te houden, in je eigen ziektekader. Dan moet de genezing plaatsvinden. Jij zegt: “Is het noodzakelijk dat ik jou geloof, leraar, opdat het wonder gebeurt?” Ik verzeker je dat als je mij absoluut en zonder voorbehoud gelooft de zin die meester Jezus gebruikt: “Jouw geloof heeft je genezen,” absoluut zal werken. Natuurlijk! Hij kan niet anders dan werken omdat dit verklaringen zijn van de waarheid van de heelheid van jou.

Ik zie die leraren erop uit om te genezen, en zij houden niet van het woord ‘geloof’ en ze zijn heel bang dat de genezing daadwerkelijk zal gebeuren. Wist je dat? Het is hun eigen angst die voorkomt dat het wonder gebeurt, want dat zou de erkenning zijn dat hun verantwoordelijkheid er alleen een is jegens de Waarheid van God in plaats van jegens henzelf en hun vastbeslotenheid het proces van de heelheid van de geest te formuleren. Jezus noemt dat magie. Hij zegt dat je er, tijdelijk in de tijd, in slaagt de beelden die om je heen zijn te veranderen door de magie van de macht van je geest. Het is leuk om alle zogenaamde ‘overvloed sektes’ te zien in de leerstellingen van beperkte gebed die veranderingen teweegbrengen in de fenomenologische associatie tot perceptuele geest. En dat doen zij inderdaad. Maar waartoe leiden ze dan tot de dood, want het bewustzijn beperkt zichzelf binnen dat kader van zijn vooraf bepaalde vernietiging. Dit is wat ik van jou probeer weg te nemen. En dit, als je het wilt horen, is waar we in geslaagd zijn. 

Ik verzeker je dat het onmogelijk is dat je dit leest of in associatie bent met deze nieuwe geest zonder te zijn verrezen. Dit is de voornaamste erkenning die van jou wordt vereist. Dit zal je rechtstreeks leiden naar de vastbeslotenheid dat dit al voorbij is en gebeurd (of niet is gebeurd), komend met de erkenning dat het allemaal al voorbij is. 

Buiten de tijd beloof ik je dat je, op dit moment, het absolute vermogen bezit om via de macht van je geest te bepalen dat dit alles niet waar is. Nu, je kijkt er naar in termen van een soort van offer omdat je gelooft dat het mogelijk is je ideeën over jezelf te verwisselen voor Heelheid of Gods idee over jou. Ik verzeker je dat dat niet mogelijk is. Ik onderwijs het opgeven of de dood van het zelf: weet gij niet, Nicodemus, dat gij opnieuw geboren moet worden? (Johannes 3:3) En dit is wat er nu gebeurt. Onthoud dat dit een fysieke transactie is. Jij bevindt je in deze lichamelijke associatie, en de verlichting van jouw hele cellulaire relatie is de voorwaarde voor het absolute wonder.

Tjonge, wat zijn wij blij dat wij eindelijk deze nieuwe lichtenergie in jou beginnen te bewerkstelligen, en we zijn dankbaar voor de planners hiervan in onze wederzijdse geesten. Zij hoorden deze roep om hulp, die voortkwam op het maturatie punt in de tijd, en hebben een rechtstreekse insertie gedaan om te helpen bij het terugroepen van deze kolonie van verwoesting die opereert in het ‘nederland’ van wanhoop. Dus sluit je nu bij mij aan in deze lichtassociatie die rechtstreeks jou geest is ingekomen. 

Wat je zal opvallen, als dit wonder van de nieuwe geest of de verlichting in jou gebeurt, is de absurditeit van perceptuele geassocieerde evaluatie – dat de gedachte vormen die jij construeert, en die de ideeën van lineaire associatie omvatten, uitsluitend binnen henzelf worden geformuleerd zoals jij jouw geest hebt geconstrueerd. Dit zal je versteld doen staan. Wat betreft tijd, in het tijdschrift Time van deze week staat de verklaring dat de Oerknal, het begin van ruimtetijd, in een vurige affirmatie van energie, 15.000 miljoen jaar geleden plaatsvond. 15.000 miljoen jaar! Nu, ik zou de bewustzijnen die worden vastgehouden in hun perceptuele observaties van relatieve tijd – dat wil zeggen, ergens moeten zij dat zijn om met een dergelijk getal te komen – ertoe willen aanzetten mij precies te vertellen wat het verschil is tussen 15.000 miljoen jaar en één miljoen jaar of 100 jaar of één jaar, of 10 minuten, behalve binnen de associatie van hun gedachtevorm. 

Wat wij aan jou verklaren, en jij hoort dit nu, is dat de afstand tussen de oorzaak en het gevolg, welke de gedachte van jouw geest is en zijn daaropvolgende uitkomst, precies zover van elkaar verwijderd zullen zijn als waar jij bent opgegroeid in je eigen zelf-verklaringen van de uitbreiding van je geest – je scheppend vermogen. Niet meer en niet minder. We gaan beginnen met de veronderstelling dat het wonder gebeurt wanneer oorzaak en gevolg zijn samengebracht, en dat als jij een gedachte hebt van geluk en heelheid, die gedachte zich van jou moet uitbreiden en alle eerdere projecties van je geest moeten omvatten die zich in een of ander verleden of toekomstig referentiekader bevinden. Ik verklaar aan jou dat dit een feit is en dat dit in feite overal om je een gebeurt, maar dat jij, individueel in je eigen beperkte waarneming, het weigert te erkennen uit angst voor het verlies van je zelf-associaties – zelfs tot aan de dood van jezelf, of de vernietiging van jezelf waar jij jezelf in lineaire tijd hebt gemaakt. Is dat niet waar?

Nu, de weerstand hiertegen is enorm, want het is een verklaring dat je de filosofie van de werkelijkheid, de theologie, de wetenschappelijke inspanningen van de objectieve werkelijkheid met subjectieve zekerheid moet mee inbegrijpen met de psychologie of de heelheid van de macht van jouw geest. We noemden dit vroeger het samenbrengen van religie en wetenschap – of filosofie, de liberale kunst van het scheppen met je geest. Wij zijn hier om je te vertellen dat je dit kunt en moet doen, wil je ontsnappen aan de chaotische associaties met waarneming die er de oorzaak van zijn dat je wat we de ‘hel’ zouden noemen hebt geconstrueerd.

Jouw behoefte de chaos van historische gedachte in elkaar te zetten in het moment – of vervat binnen wat jij de ‘oerknal noemt – is uitzonderlijk. Als de oerknal begon, is hij voorbij. Je kunt je daar 15.000 miljoen jaar houden, en meester Jezus in de Cursus zegt dat je je daar nog eens 15.000 miljoen jaar kunt houden. Of je kunt, zoals ik deed, dit nu horen en rechtstreeks uit je hel stappen door het voortdurende beoefenen van het samenbrengen van opeenvolgende tijd in je geest. Je kunt dit moment tot het moment van de oerknal maken. Dit is dan de alfa en de omega. Dit is de richting die we willen dat je volgt, want wij getuigen dat als je die volgt je zult slagen, en inderdaad slaagde, omdat het slechts de macht van jouw geest is die je ervan weerhoudt nu op dit moment  de heelheid en de glorie van de werkelijkheid van jou te zien. 

Ik ben me volmaakt bewust dat de boodschap die je wordt gepresenteerd via de Cursus in Wonderen of via deze verklaring van heelheid van mij uiteindelijk op een heleboel weerstand zal stuiten van de perceptuele geest in beperking, want onthoud dat de perceptuele geest in beperking, de zogenaamde ‘mens’, het ego, specifiek geconstrueerd is om deze boodschap niet te horen. De belachelijkheid daarvan zal je beginnen voor te komen als je ziet wat ze met Een Cursus in Wonderen doen, met de eenvoudige leerstellingen dat God een feit is en dat dit niet werkelijk is. En de wijzen waarop de mechanismen van beperkte waarneming in tijd hem zullen ontkennen en aanvallen en verklaren dat: “Nee, dat is niet mogelijk. Ik ga dit binnen mijn eigen beperkte middelen uitvogelen, in plaats van eenvoudig in mijn eigen perceptuele gedachten terug te stappen en het wonder van de lichtwerkelijkheid te laten gebeuren.”

Onthoud dat je je in een associatie van tijdelijkheid bevindt. Laten we hier gewoon feitelijk naar kijken. Toon mij een bewustzijn dat hier eeuwig is. Toon mij iets dat niet verdediging en conflict behelst. Meester Jezus verwoordt dit door de hele Cursus. Je bent in pijn geboren, je leeft in beproeving and je het aanvaardt het als een normaal onderdeel van de frictie, of de spanning, of de ziekte van zintuigelijke associatie. En het is onvermijdelijk dat het er is omdat waarneming is wat conflict is. Dus wanneer je deze gedachten in een hoger bereik van associatie brengt, gebeurt het wonder automatisch, nietwaar? Maar onthoud dat dit dan subjectieve werkelijkheid is. Dit is de verklaring dat dit alles zich slechts bevindt in jouw denkgeest. En ik weet hoe je in de verleiding komt – Jezus zegt dit keer op keer – hoezeer je ook in de verleiding komt te geloven dat er krachten buiten jou zijn die het conflict in je associatie met jezelf betogen, hetzij vanuit een goedaardig, vanuit een goed standpunt, of vanuit een slecht standpunt, het is eenvoudig niet waar.

De macht van genezing moet in jouw geest besloten liggen, want de gespletenheid die de richting is van je schijnbare werkelijkheid is niet waar, omdat gedachte enkelvoudig is. Jij bent God of Heelheid scheppende. Niet meer en niet minder dan dat. Dus als je al deze gedachtevormen, al deze ideeën die je over jezelf hebt, brengt in een enkelvoudig beeld van heelheid, is dat het Heilig Ogenblik. Dit is wanneer het wonder moet gebeuren. Is dit letterlijk een verandering in de activiteiten die om jou heen in ruimtetijd gaande zijn? Natuurlijk. Waarom zou dat moeilijk zijn? Als er inderdaad honderd duizend triljoen werelden zijn, wat is er dan mis mee dat dit wereldje jouw droom is, waar het wonder eenvoudig plaatsvindt in jouw verrijzen. De opstanding kan slechts zijn het verrijzen van jou uit het ziekbed van de hallucinatie van de wereld. Je droomt. Dit is niet werkelijk. Dit is niet waar.

Ik begrijp dat de zintuigelijke geest dit idee zal aanvallen waar het het idee van heelheid altijd heeft aangevallen in zijn vastbeslotenheid zichzelf te verklaren en zichzelf te blijven uitwissen. Je kunt niet doodgaan! Laten we daarmee beginnen en dan naar het wonder kijken naargelang het zich meer en meer voordoet in deze referentie van meester Jezus buiten het lichaam en buiten de tijd. Gebruik de Cursus in Wonderen. We evolueren gevorderde leraren, buiten-de-tijd-leraren, die je hiermee zullen bijstaan als je dat nodig hebt, en ik verzeker je dat één zult worden in associatie met deze boodschap, of je zou deze boodschap niet horen. Dit is dan de cirkel van Verzoening en jouw erkenning ervan is wat verlossing is. Wat mooi. We hopen je spoedig te zien.

Diegenen van jullie nu die van gedachten veranderen veroorzaken dramatische veranderingen in het weefsel van geest – zou meester Jezus zeggen – veel meer dan waarvan je ooit zou dromen! Je hebt geen idee van de macht van jouw geest in de individuele gedachten die je hebt. Ja, aangezien je maar één gedachte tegelijk kunt hebben, terwijl je energie van Licht in deze gedachten stopt, veroorzaken zij ongelofelijke her-configuraties binnen het weefsel van deze tijdassociatie.

Kun je hier een gevoel voor krijgen? Dit is het leuke deel van je verklaring dat er geen dood is. Je wordt in elke situatie die opkomt te maken met geconfronteerd jezelf en ik weet dat dat je een beetje angstig kan maken. En ik weet dat wat ik zeg voor sommigen van jullie heel erg beangstigend kan zijn, want het is een confrontatie met de erkenning dat jij de constructeur bent van de dood en chaos die je om je heen ziet. Het is een moeilijke erkenning. Het is het adresseren van het bezoedelde altaar zoals we dat in de Cursus in Wonderen zouden onderwijzen. Het is het oplichten van de sluier. Het is de laatste zes bladzijden van hoofdstuk 19 in de tekst waar je gevraagd wordt de geheugenpatronen van je herinneringsgedachten te openen en te kijken naar de dingen die werkelijk om je heen aan de gang zijn. Je zou onmiddellijk het wonder doen van het opgeven daarvan als je zag dat je er de oorzaak van bent. De verschrikkelijke associatie zou onmogelijk zijn.

We willen dat je weet dat er overal om je heen gelukzaligheid en vreugde en extase en het delen van Licht gaande is, en dat  jij, individueel, in je slaap, in je vastbeslotenheid nietsheid in je geest te construeren, dat niet ziet. Deze glimpjes die je krijgt als deze verschuivingen gebeuren, zijn wat het wonder is. Maar het moet met jou gebeuren. Meester Jezus zegt opnieuw dat jouw enige verantwoordelijkheid is van gedachten te veranderen over jezelf – je ver-zoen-ing. Heb je dat? Het zal automatisch werken, leraar, als je het jezelf aandoet. Luister naar me, kom en deel dit, deze nieuwe werkelijkheid, deze vergeving van de grief van zelf-geconstrueerde dood. Je zult komen in een heel nieuw scenario van werkelijkheid. Jezus noemt het een prachtige ware droom waar we maar voor een moment blijven en dan samen buiten de tijd stappen in een erkenning van een enkelvoudige bron en onze liefde voor elkaar. Dank jullie, leraren van God. Hij is opgestaan. Jij bent waarlijk opgestaan!

Heel even met betrekking tot de Zaligsprekingen en het wonder: de stelling is deze, en het is onvermijdelijk dat als je het boze niet weerstaat – en dit is immers de Paasboodschap – je het boze niet weerstaat, dat je je gedachte-sequencing zult opgeven en het wonder automatische gebeurt. Wat moeilijk voor je is, is het neerleggen van je wapens, de verdedigingsmechanismen, om ervoor te zorgen dat je het wonder kan laten gebeuren. Het is onmogelijk dat het niet zal gebeuren als de weerstand die je biedt alleen je eigen gedachtevormen zijn, als je daadwerkelijk wordt aangevallen door jezelf. Dit is het hele idee van: zalig de zachtmoedigen, zalig de armen van geest. Dus dit zijn dan de leringen van de Bergrede (Mattheus: 5-7), in vredesnaam! Het is alleen de gevorderd-in-tijd boodschap ervan, nietwaar? Dat is precies wat het is. Dat is heel mooi.

Zie, je kunt het oefenen. Dit zijn dan de wondermomenten, wanneer je geest eenvoudig ophoudt te sequencen. Het is onmogelijk dat dit niet gebeurt. En ik zeg je dat de geest die zichzelf in de tijd houdt niets is. Hij heeft geen bron en hij is niet werkelijk. Hij heeft dan inderdaad een wonder nodig, nietwaar, om je te laten zien dat dat zo is, want er is geen communicatie gaande tussen de helderheid overal om je heen en de duisternis van je eigen perceptuele observatie van jezelf. Je doet het geweldig. Het programma slaagt geweldig en is inderdaad geslaagd. Dankzij jou. Luister, dierbare leraar, de verlossing van de wereld hangt van jou af. Niet van mij. Niet van wat ik hiermee doe. Mijn verklaring aan jou is dat deze wereld niet werkelijk is en dat ik transcendent ben en verdwenen van hier. Mijn verklaring aan jou is dat jij binnen je waarneming, aangezien jij de constructeur bent van deze chaos, de wereld moet redden door de verandering van je denken. Dat is het hele onderwijs van de Cursus in Wonderen. Dat en niets anders dan dat. Jouw ontwaken, nietwaar? Wauw, is dat niet geweldig. De gelukzaligheid die je nu voelt, de vrijheid van geest die je begint te voelen, is een voorbeeld van het opgeven van schuld in associatie met de verantwoordelijkheid die je voelt voor de continuering van je tijdelijke scheppingen dat slechts doodgaan en verroesten en tot stof vergaan. Kom, voeg je nu bij ons in deze eeuwige boodschap van verlossing.

Alles wat je doet om het wonder te helpen is een hindernis voor het wonder. Je kunt dat maar beter horen. Stap terug, ga uit de weg en laat het gebeuren. Heb er helemaal niets mee te maken. Zie je het? Wees nummer twee. Waarom niet? Al je beweringen zijn onwaar. Al je behoeften om hierbij te helpen moeten wel onwaar zijn, want jij bent het verzet. Heb je dat? Ik weet dat dit uitkomt op: je hoeft niets te doen. Maar dat is oké. Er is geen opoffering, of wel? We hopen je spoedig te zien, leraren van God. Houd moed.

Hier is wat het wonder is: het is heel moeilijk om aan de perceptuele geest uit te drukken dat alles ieder moment volledig plaatsvindt. Je vult jezelf onherroepelijk met wat je ‘continue momenten’ zou noemen. Dus het wonder laadt het moment met meer van het drama van jouw ultieme participatie in ruimtetijd. Jezus noemt dit het versnellen van de tijd of het buiten de tijd stappen. Je weet misschien niet bepaaldelijk dat dit met je gebeurt, omdat je wellicht dingen verandert die over constellaties heen gebeuren. Maar het zal passen in het eindpatroon van de oorzaak en het gevolg die is bepaald  in dit tijd continuüm, in deze opeenvolging. Maar wat een vreugde betekent dit dan voor jou, als je dit meer en meer begint te ontdekken. Dit geluk, deze vrijheid die je voelt, is in feite een verandering in de perceptuele dingen die zich om je heen bevinden, en dat is wat een wonder is. Wees niet bevreesd, leraar. Er valt niets te vrezen! Probeer jezelf niet vast te houden in dat beperkte sequensen van tijd/dood, en kijk wat er gebeurt. We zullen je spoedig zien!

 

0-0-0-0-0-0-0

 

Verlichting

 

Inhoudsopgave

Voorwoord
De initiatie
Het mechanisme van het wonder
– Bellen
– Zwarte gaten: tijd naar eeuwigheid
– Een meesters academie
– Mevrouw Brown, Red Rock en Rover
– Droom een lichte droom
– Vrijmetselarij
– Wees mijn valentijn
– De heldere lichten zijn de Hemel
– Geloof, graancirkels en hoofdstuk 17
– Christelijke verlichting

Chat openen
1
Schrijf hier je bericht of vraag
Hallo, wat kan ik voor je doen?