De initiatie

Vandaag wordt het je geschonken een vleugje Hemel te voelen ofschoon je tot je leerweg zult terugkeren. Je bent ver genoeg gekomen op de weg om de tijd voldoende te veranderen om boven haar wetten uit te stijgen en voor een moment de eeuwigheid in te gaan.

Goedemorgen. Wij zitten aan de keukentafel van God’s Country Place. Ik zat in mijn eigen denkgeest te peinzen en te mijmeren over hoe mijn soort ontwaakt bewustzijn, mijn ontwaakte geest, het onmogelijke kan uitdrukken; dat wil zeggen, om mijn openbaring met betrekking tot de zekerheid van God of Heelheid in te bouwen in één praatje, in één catechismus van de werkelijkheid; welke methode ik daartoe zou kunnen gebruiken, misschien binnen het christelijke vocabulaire, in de verklaring dat Heelheid kan worden bereikt via de transformatie van de gespleten denkgeest.

Dit is een poging het samen te brengen in één verklaring. De verklaring houdt het volgende in: er is geen wereldse filosofie of religie die ooit iets anders is geweest of zal zijn dan een verklaring dat een menselijke denkgeest, zoals geconfigureerd, het vermogen bezit van kennis. Dat wil zeggen, hij heeft de mogelijkheid in zich te komen tot een Heel Zelf. Ik kijk naar jou en ik zeg: “Ja, dit nieuwe bewustzijn nu, dat hier is gekomen, heeft, op welke manier dan ook, de mogelijkheid in zich een heelheid te herkennen – een verklaring van zijn Hele Zelf.”

De moeilijkheid ligt niet zozeer in deze verklaring, want door de geschiedenis heen wijzen esoterisch alle erkenningen van de zoektocht van de gespleten denkgeest – de verklaring: “Ik weet niet wie ik ben; ik moet het antwoord vinden” – naar de werkelijkheid van de verlichting of het komen tot Heelheid. Dit is uiteindelijk en direct het enige doel van alle religies: het ’terugvouwen’ van de denkgeest, de terugkeer van de denkgeest, het zich herinneren door de denkgeest van zijn vroegere associaties met Heelheid die de Hemel was. Elk onderricht dat zich niet richt op de transformatie van jouw denkgeest, dat wil zeggen zoals jij jezelf associeert, is uiteindelijk betekenisloos.

Als we naar de Cursus in Wonderen zouden gaan, die het grootste exposé van dit onderwijs is dat duidelijk ooit in de geschiedenis binnen enig raamwerk waaraan jij zou kunnen denken gekomen is, is de Cursus in Wonderen een aanwijzing en inkapseling van alle uitdrukkingen van wat jij “mystiek christendom” noemt, van het initiatieproces, van het komen tot jouw christusschap, van de volmaaktheid van jouw denkgeest in associatie met God.

In vredesnaam! Degenen van jullie die de Cursus in Wonderen al tien jaar doen: het is een directe bemiddeling van een Hele Denkgeest, van de Identiteit van Jezus Christus, in de chaotische, perceptuele denkgeest. Als je gewoon met die premisse begint zou je daar oneindig voordeel bij hebben. Wat is die premisse?

“Ik zal dit tot stand brengen door de transformatie van mijn denkgeest.”

Dan hoef je niets dwaas te doen zoals: “Ik moet mijn naaste vergeven,” of “ik werk aan het idee van het aangaan van relaties op aarde en het ontwikkelen van nieuwe kerken.” En met ‘dwaas’ bedoel ik niet dat zij binnen het kader wellicht geen waarde hebben – ik heb het over een waarheidsverklaring van de noodzaak voor de transformatie.

Nu, we zullen hiermee beginnen: het lijdt geen twijfel, zoals Jezus Christus in de Cursus zegt, dat het enige wat ik ooit onderwijs vergeving en liefde is, of Heelheid in associatie met mijn denkgeest, die een conglomeraat van herinnering is aan het schisma. Dan kan het fundamentele onderwijs heel eenvoudig worden, zal de confrontatie zijn, tussen wat ik denk dat ik ben, of hoe ik ben gevestigd, en de waarheid van wat ik werkelijk moet zijn. Dit is eigenlijk… wat? Zullen we het onderwijzen in het christendom? Dit is, oorspronkelijk, het opkomen uit Egypte, het oversteken van de Rode Zee, het uiteindelijk komen in Jeruzalem en de heropvoering van de totale passie van ontwaken, het idee dat de kruisiging en opstanding van Christus als een historische gebeurtenis geen waarde heeft, omdat onze leerstellingen gericht moeten zijn op jouw transformatie, en dat, op hun best, alle historische gebeurtenissen niets dan allegorieën zijn van de verklaring van de passie van jouw ontwaken. Dat is een feit, mijn broeders. Dit is het onderwijs van de Cursus, niet meer, en niet minder dan dit.

De Cursus in Wonderen, zoals uitgedrukt in wellicht het mystieke christendom, is niets dan de zoektocht naar de Heilige Graal. Hij is niet anders dan dat. Het hele idee van de purificatie van jou via dienstverlening en vergeven beoogt niets anders te doen dan je perceptuele denkgeest samen te brengen om een nieuwe werkelijkheid te formuleren die de Graal is. Als je zou beginnen te kijken naar de mystieke leerstellingen van het christendom in het proces van transformatie en die zou beginnen te incorporeren in de werking van de Cursus in Wonderen, zou dat je zeer ten goede komen. Het probleem dat je hebt is dat het idee van individuele transformatie altijd is weggelaten uit de gevestigde kerk, die beweert dat verlossing komt door een wederzijdse associatie van denkgeest, in plaats van door de transformatie tot een Hele Denkgeest. Maar het enige wat je zou hoeven te doen is historisch beginnen te kijken naar het christendom, en het zou heel duidelijk voor je zijn dat de ketters de verklaringen zijn van Jezus Christus en dat zij worden vervolgd door de gevestigde orde, die een ontkenning is van de transformatie van Jezus Christus. In vredesnaam!

Aan het begin van de dertiende eeuw zijn de heksen, de afslachting, het op de brandstapel verbranden van de Katharen, de gnostische leerstellingen, Broeders van de Vrije Geest – de leerstellingen van iedere gewijde inspanning tot verlichting – altijd opgezocht en fel aangevallen. Waardoor? Door de perceptuele denkgeest. We doen het nogmaals: De verklaring van Jezus dat: “Als je Hele Denkgeest kunt vinden, zul je die vermoorden,” is de verklaring van waarneming in het conflict dat zij ervaart met haar eigen ideeën. Wat we dan zeggen is dat verlichting, of het onderwijs van de Cursus, niets anders is dan het samenbrengen van tegenstellingen. Dit is het hele Socratische onderwijs van de Cursus in Wonderen. Neem je tegenstelling, neem je waarneming, en door die aan elkaar te lassen of ze samen te brengen in je denkgeest, kun je je Hele Zelf zien.

Is dit een mystiek praatje? Ja, christen! Het christendom, zoals in de Cursus, is een verklaring dat jij de enige levende Zoon van God bent, of een emanatie van één enkel heel bewustzijn, en dat jij dat te weten kunt komen door het opgeven van je perceptuele denkgeest. Het hele onderwijs van Jezus, in de Cursus, is dat er geen gedachte buiten jou is, zodat je je aandacht kunt richten op die gespletenheid, op het initiatieproces van zuivering, of het opgeven van je eerdere historische referentiekaders. Dit is precies wat de Cursus in Wonderen is. Niet meer en niet minder dan dit.

Waar worden deze leerstellingen onderwezen? Het zijn hele beangstigende leerstellingen. Als je de noodzaak van opgave aan het bewustzijn presenteert – het hele beginproces is je wereldse dingen op te geven. Dat ga je niet doen. Jezus verschaft een, wat hij noemt, middenweg, die je kunt beginnen te oefenen in het werkboek, beginnend met de verklaringen:

“Ik weet niet wat iets is. Mijn denkgeest is gespleten. Ik ben werkelijk niets.”

Via deze meditatieve techniek, zo je wilt, kan hij zichzelf opgeven en vallen in zijn overgave aan God, hetgeen niets is dan gebed – de mystieke identificatie van hereniging met iets dat buiten je lijkt te zijn. Is de erkenning dat het buiten je is van waarde voor je? Natuurlijk. Als dit de Hemel niet is, zoals Jezus zegt, wanneer je om je heen kijkt, waar denk je dan dat je anders bent dan in je perceptuele evaluatie van jezelf die wel de hel moet zijn? Mijn verklaring aan jou dat dit persoonlijk moet zijn, ontmoet grote weerstand van jou. Jij zou veel liever geloven dat je samenhangend bewijs kunt verzamelen en dat aan je perceptuele denkgeest kunt presenteren op een manier waarin je kunt groeien of verlicht kunt worden tot God. Natuurlijk kun je dat niet. Het is onmogelijk. Het lukt niet: het komen van de Heilige Geest of het Derde Oog of de Steen van de Filosoof of de Heilige Graal, of het bereiken van Jeruzalem, enzovoort, enzovoort… Als jullie zouden beginnen te kijken naar het referentiekader vanwaaruit meester Jezus in de Cursus onderwijst, zouden jullie heel opgewonden worden, want direct onder de oppervlakte van alle zogenaamde esoterische leerstellingen ligt de zekerheid van de noodzaak van initiatie. Jezus onderwijst niets anders dan dit.

Door het proces van mijn initiatie verklaar ik aan jou  dat dit de enige manier is waarop je het zult bereiken. Nu, je kunt me daarvoor aanvallen als je wilt, maar, net als Jezus in de Cursus, leg ik de directe verantwoordelijkheid voor het realiseren hiervan in jouw denkgeest. Zal de macht van jouw denkgeest je leiden naar de zekerheid van de noodzaak jezelf op te geven? Natuurlijk.

Er staan een paar prachtige verklaringen in de Cursus die je daar direct heen wijzen: Jouw enige verantwoordelijkheid is om geen verantwoordelijkheid te nemen. De enige noodzaak die je hebt is het idee op te geven dat je een noodzaak hebt. Ik weet niet hoe je dat onderwijst, maar dat is onze verklaring. Wat zal dat teweegbrengen? De eigenlijke transformatie van je lichaam/denkgeest-associaties. En als je denkt dat we ons niet bekommeren om de verlichting van het hele zelf, dan vergis je je. Het initiatieproces moet het naar het Licht komen van jouw psychologische associaties omvatten. Als je denkt dat de Cursus dit niet onderwijst, vergis je je. Hij onderwijst slechts dat jij door dit proces van verlichting een medium van liefde en communicatie kunt worden.

Nu, de bewustzijnen die direct geassocieerd zijn geweest met ideeën van verlichting of spirituele paden zullen vaak een punt bereiken waarop zij de noodzaak erkennen van de transformatie van hun eigen denkgeest of het opgeven van hun eerdere waardesystemen, op welk moment zij zich eenvoudig afkeren. Wij gaan beginnen op dit startpunt. Mijn hele leerstellingen aan jou, en de leerstellingen van de broeders die onder jullie zullen komen – dit keer niet liefde onderwijzend in het geheim, niet in afzonderlijke cellen, maar veeleer openlijk, zoals in de Cursus in Wonderen – zullen jouw individuele transformatie ten doel hebben. Dit zal je heel gelukkig maken als je ernaar kijkt. Waarom? Velen van jullie die de Cursus doen – de ideeën van het opgeven van schuld, de ideeën dat zonde en dood onmogelijk zijn, de ideeën dat de aarde niet werkelijk is – hebben grote moeite ondervonden, eenvoudigweg omdat jullie, in je eigen denken, een paar lucide gedachten hebben samengebracht die onmiddellijk worden tegengesproken door alles om je heen. Wij willen je bemoedigen dat ons hele onderwijs tot doel heeft deze transformatie teweeg te brengen en, inderdaad, er alle verschijnselen van jouw eigen denkgeest in te betrekken. Het is belangrijk dat je begint te kijken naar de leerstellingen van Jezus die uitspraken zal doen zoals in, bijvoorbeeld, de tekst van hoofdstuk 22, waar hij zegt dat jouw ogen nooit gemaakt werden om te zien. Je lichamelijke ogen zijn uitdrukkelijk ontworpen om perceptueel te zijn – niet om te zien. En het is de Heilige Geest, of het samenbrengen van dit mannelijke en vrouwelijke aspect van jou (wauw, wat is dat mystiek!), het samenbrengen van het potentieel van jou, de activering binnen de cellulaire constructie van je lichaam. Dit is nogal een mystiek praatje, maar in hemelsnaam, er bestaat geen traditie die niet omgaat met verlichting.

De Cursus in Wonderen is een cursus in Whole-mindedness. Nu, dat kan je een hele hoop plezier en geluk beginnen te geven als je wát doet? Je je aandacht in toenemende mate richt op een vastbeslotenheid dat er een andere bewustzijnstoestand is waarvan de aarde niet is, en zich niet gewaar is. Dit is het werkboek. Kan dit worden beoefend? Zeker. Dit is wat we willen dat je doet. Wanneer je de werkelijke transformatie van je denkgeest begint te ervaren, willen wij dat voor je bevestigen. Wij willen dat je bij ons komt en ons aanspreekt en zegt:

“Leraar, ik begin wat veranderingen te ondergaan! Ik begin anders te denken dan ik eerst dacht. Alles schijnt me hetzelfde te zijn, maar het is helemaal anders in mijn denkgeest. Ik breng deze gedachten samen. Ik verzoen. Ik word verlicht.”

Dit zijn de mensen waar we van willen horen. We weten wat er gebeurt. En we weten dat het door groepstherapie wordt ontkend om je terug te dwingen in de mal van perceptuele onwaarheid. Vallen we de maatschappij aan? Nee. Het kan ons niet schelen. De verklaringen van Jezus zijn dat de wereld niet werkelijk is. Iedereen moet dat te weten komen. Uiteraard ga je dat aanvallen. Maar dat is oké. Uiteindelijk ga je de frustratie voelen van je pogingen de aarde werkelijk te maken, en je absurde pogingen deze intense liefde en hartstocht die je hebt te associëren met ziekte en dood. Je bent erg vastberaden ze samen te brengen. Het hele onderwijs van de Cursus is: Hou daarmee op! Dat is krankzinnig! Het hele onderwijs wil zijn dat er alleen liefde is en dat er geen conflict is, en dat, door een verandering van jouw denkgeest, je de wereld zult veranderen omdat de wereld slechts jouw constructie is in jouw droom. Wauw, wat is dit makkelijk!

Wil je werkelijk kijken naar het idee dat jij de oorzaak bent van de wereld? Dat de wereld letterlijk jij is? Natuurlijk niet. Maar de hele leerstellingen van initiatie wijzen erop dat jij lichaam/wereld of lichaam/denkgeest bent, of heelheid vervat binnen jezelf. Wat wordt het dan leuk. Waarom? Terwijl je deze dingen ziet gebeuren, zeg je:

“Ja! Ik verander. Mijn denkgeest wordt verlicht. Het kan mij overkomen.”

Dan, wanneer je de verhalen leest van Rozenkruisers en Vrijmetselarij en alle prachtige mystieke elementen… De originele formuleringen van alle gevestigde religies bevatten elementen van verlichting: de razernij van Damascus of Pinksteren of de Methodisten, de visie, de activering van het potentieel, het heiligdom van de werkelijkheid, de graal, het hermetische idee van de formulering van de energieën van het lichaam, het ontwaken van de Kundalini, het samenkomen van de yin en yang – kom op, wat denk je dat de Cursus in Wonderen is! Durf ik dit bandje uit te laten gaan?

Zul jij zeggen:

“Vertel me niet dat Jezus lichamelijke transformatie onderwijst.”

Wat denk je dat opstanding is als die geen verlichting is? Er zijn een paar zinnen in de Cursus die naarstig moeten worden vermeden. Dingen zoals: Je kunt deze wereld nu in een zee van licht verlaten als je dat wenst; dit is niet werkelijk en alle andere dingen die daarmee gepaard gaan. In die zin veronderstel ik dat dit een gevorderd praatje is, maar de openingsverklaring van de Cursus in Wonderen is dat alles dat bang is niet werkelijk is, en dit is een beangstigende plek; daarom is hij niet werkelijk. Als je op de een of andere manier met die premisse zou beginnen, zou je binnen je eigen perceptuele droom van onwaarheid terug kunnen zoeken naar het moment van angst, het moment waar je weigerde in te gaan, hetgeen is wat het initiatieproces is, op welk tijdstip je de sluier passeert. Je brengt de tegendelen bij elkaar, je wordt enkelvoudige waarneming, hele waarneming, ware waarneming, door het ontwaken van de ajna, het Derde Oog – Initiatie. Je wordt een Volmaakte, een Nieuwe Geest. Wordt dat gewoon in de verklaring van de relationele geschiedenis? Zeker. Ik ben er een definitie van. Ik ben er een volmaakte definitie van in Heelgeestigheid. Ik onderwijs niets anders dan ‘geef op en heb lief.’ Natuurlijk zal ik onwaarachtig worden geoordeeld en ik zal beschuldigd worden van perceptuele evaluatie of motivatie. Ons hele onderwijs is dat alle motivatie onwaar is omdat zij is vervat binnen de perceptuele geest.

Zul jij worden aangevallen als je opgeven onderwijst? Hé broeder, waarom? Opgeven is liefde, opgeven is geven, hetgeen hier het dichtst bij scheppen is als je kunt komen – het geven van jezelf. Maar als geest gespleten is, kan geest niet heel worden behalve door de uitbreiding van zichzelf, of de erkenning van de noodzaak voor de niet-verdediging van zichzelf in associatie met de beelden die hij buiten zichzelf heeft geprojecteerd. Dat is wat het proces is en dat is wat jij onderwijst.

Zal ik alle coïncidenties van fenomenen die hiermee samengaan meerekenen? – de visies en de wonderen in waarneming? Natuurlijk. Jij bent vrij om juist op dit moment van gedachten te veranderen en de waarde in te zien van de leerstellingen van de Cursus, bijvoorbeeld dat tijd niet opeenvolgend is, dat je eenvoudigweg in je perceptuele geest geassocieerde ideeën hebt georganiseerd die hoe dan ook geen enkele waarde hebben. Weet dat je heel kunt worden en besef dat je inderdaad de ene emanatie van Hele Geest bent of, zoals Jezus zou zeggen, de enige levende Zoon van God. Neem daar een grote hap van. Je zult je er heel goed over beginnen te voelen. Zeker, we zullen het idee moeten behandelen van het samenkomen in de tempel van verering met de noodzaak van de transformatie, Pinksteren. Zonder dat zul je gewoon ronddraaien en doodgaan.

Ik ga hier iets erkennen. Helemaal aan het begin van de Cursus zegt meester Jezus – en ik zal aan je benadrukken – dat we te maken hebben met een onmogelijke situatie. Alle situaties, of het idee van ruimtetijd, zijn werkelijk onmogelijk. Het zijn verklaringen van de mogelijkheid van locatie – het idee dat er werkelijk een woede in de Hemel raasde en dat er werkelijk een schisma was, en dat er op de een of andere manier iets kwaads uit iets goeds kwam, en dat jij nu de onmogelijke taak hebt om binnen je waarneming te proberen te bepalen wat goed is en wat kwaad. Dit is niet wat ik gekomen ben om je te vertellen. Mijn verklaring is deze: Er is werkelijk niets gebeurd. Op het schijnbare moment van dit schijnbare verlies van communicatie, deze dis-associatie, was het herstel ervan – de Verzoening, het ongedaan maken ervan – onmiddellijk. De afstand tussen het idee van de mogelijkheid van afscheiding en de terugkeer naar Heelheid is wat ruimtetijd is.

Je kunt de vraag zo vaak stellen als je wilt, en, zeker, het gevestigde christendom, religie, doet dat ook:

“Nou, als dat zo is, wat is dan het doel voor mij? Als wat jij zegt werkelijk is, moet ik iets kwaads buiten mijzelf hebben, of ik moet de verantwoordelijkheid aanvaarden dat ik het schisma bén.”

Dit is mijn onderwijs.

Jij gaat de vraag stellen: “Wat doe ik hier?” “Jij bevestigt mij hier teneinde te beweren dat ik tot de waarheid kan komen.”

Je zult je uiteindelijk vergissen als je gelooft dat ik dat doe. Mijn indicatie hierin is dat jij ziet dat je hier werkelijk geen keus in hebt. Het idee dat je een waarachtige keuze zou kunnen maken om van Heelheid gescheiden te zijn en vervolgens Heel te worden is absurd en krankzinnig. Dat gezegd zijnde, ik wijs je naar de enige bevrijding die er ooit zou kunnen zijn, en die moet wel de erkenning zijn van de onwerkelijkheid van ziekte, zonde en dood. Het kan letterlijk niet op een andere manier. Dat moet dan anderzijds het samenkomen met zich meebrengen van de gedachten van jouw Hele Geest in associatie met dit schisma dat in jouw geest is gevestigd. Dat is wat de initiatie is, nietwaar?

Hermetisch gezien is het de activering van de I Ching, het genetische potentieel van jou, met de zekerheid van de emanatie van de ene werkelijkheid in de scheppende inspanning. Is dat iets wat werkelijk is? Ja, dierbare leraar, als jij potentieel bent bestaat er een noodzaak voor jouw activering. In de mystieke ervaring – zolang dit een mystiek praatje is: “In den beginne schiep God Hemel en aarde.” God is het vrouwelijke meervoud in de vertaling. Als je dat opnieuw zou willen vertalen: “In den beginne schiep een groep van zeven zusters of zeven vrouwen Hemel en aarde” zou je heel dichtbij de waarheid zitten. Is het oké als ik dat dit hierin opneem? Natuurlijk gaan we de centra nemen van jouw potentieel of jouw vrouwelijkheid of jouw kerken, zoals uitgedrukt in de Apocalyps – tjonge, dit wordt echt mystiek – en die activeren door de inplanting van een mannelijke werkelijkheid, zoals je het zou noemen. Is dat niet nogal wat? Mensen klagen erover dat Jezus geen geslacht heeft in de Cursus, en ik zie hoe snel ze het oppakken en zeggen: “Broeders en zusters.” Wij doen dat niet. De noodzaak voor “zuster” of het vrouwtje is duidelijk de eis van aardse associaties of potentieel met de werkelijkheid van de impregnatie van het mannetje. Er bestaat een grote noodzaak het mannelijke te erkennen. Zonder het vrouwelijke zou er geen noodzaak voor het mannelijke bestaan.

“Jij vertelt me dat het vrouwelijke slecht is?”

De associatie of het idee dat potentieel slecht is is een verklaring van tijd of mogelijkheid – dat wil zeggen, slecht in de zin dat het notaties bevat van een afleiding met betrekking tot mogelijkheid, met betrekking tot iets dat zou kunnen gebeuren dat niet reeds totaal vervuld is binnen het kader van de werkelijkheid.

Ons onderwijs is natuurlijk om terug te komen uit het zwarte gat – om terug te keren. Het uitgaan en terugkomen van jou is de groei van het centrum van jouw lichaamsconfiguratie, de activering ervan. Dit zijn de dingen die je, naar gelang je meer en meer in je eigen verlichte geest komt, zult gebruiken als bevestigingen, allegorisch of in een vergelijking of in een metafoor, en uiteindelijk in de aftrek van het symbool zelf in de verklaring dat alles wat je doet heilig is. Er staan een paar prachtige leerstellingen in de Cursus waar Jezus zegt dat niets symbolisch is; vorm is niet werkelijk, niets staat voor iets. Heelgeestigheid zou dan ook onmiddellijk zien dat wat we op dit moment doen alles is wat er is; we bevinden ons in een goddelijke meditatie of notatie van de gelijkenis van onze passie tot de werkelijkheid. Dat is leuk om te doen. Diegenen van jullie die alleen zijn of in een groep – je kunt dit bespreken als je wilt – maar ik verzeker je dat het soelaas, de vrede, zullen komen in je eigen tempel. De vrede zal komen wanneer je de kast ingaat en een rechtstreekse confrontatie aangaat met de angst die je ervaart voor de boodschap die ik nu aan je presenteer. Hij is heel beangstigend. Waarom? Het enige wat de aarde is, is angst voor God. Is dat conflict werkelijk? Dat is absurd. Wat zou Waarheid weten van onwaarheid? Wat ga jij naar God en naar Waarheid brengen dat Hij niet weet? Dit is werkelijk wat de Cursus in Wonderen zegt. Waarheid is waar en niets anders is waar. Dus waarom ben je bezorgd? Het enige wat je in dit onderwijs van vergeving hoeft te doen is je hele geest samen te brengen in een oordeelvrije relatie met jezelf, en het wonder vindt automatisch plaats omdat je het conflict van perceptuele observatie hebt verwijderd. Dit is de Cursus in Wonderen. Dit is het initiatieproces.

Historisch gezien kan het veel meer inhouden dan alleen luisteren naar één praatje. Wat zou het nog meer kunnen omvatten? Wel, allereerst, en zonder er op in te gaan, bestaat er een noodzaak voor de loutering van het fysieke lichaam. Houdt dat een variantie in in de eerdere assimilaties die het lichaam heeft ondergaan om een verfijnder uitwerpsel, de mogelijkheid van het celibaat of het omgaan met de associatie van seksualiteit teweeg te brengen? Natuurlijk. Het betreft al deze dingen. Dit praatje is niet bestemd noodzakelijkerwijs te wijzen naar een daarop gerichte discipline, maar beoogt veeleer te beweren dat naargelang je geest hier meer en meer toekomt de noodzaak voor die loutering, of voor die zuivering, een steeds vriendelijker discipline zal worden.

Je zult ontdekken dat je je begint te dis-associëren van je vroegere concepties en je associatie met wat je dacht te zijn. Dat zou je familie omvatten, je beroep en alle andere dingen die gepaard gaan met uitwisseling in je geest. Maar meester Jezus zou het aldus onderwijzen dat dit zachtjes door de voortgaande opgave teweeg kan worden gebracht. Wij willen je aanmoedigen hiermee niet te dralen. Tot nu toe heb je het altijd gecompromitteerd. En je denkt dat je door je vroegere associaties te onderzoeken zult arriveren bij wat je bent in de vooruitgang van je eigen spirituele inzicht. Ik verzeker je dat je het mis hebt.

Hoewel ik met voortgang rekening houd, heeft voortgang geen werkelijkheid buiten de tijd en alleen werkelijkheid bevindt zich buiten de tijd, en we gaan weer verder.

Ik heb gezegd dat de Cursus in Wonderen een cursus is in een rechtstreeks contact met God. Ik ben stomverbaasd als mensen zeggen:

“Nou, ik bestudeer de Cursus al tien jaar,” of

“Ik heb net een jaar Cursus afgemaakt.”

Dat is prima, en ga ermee door jongens, maar uiteindelijk bevat iedere les van de Cursus alle elementen voor de volledige transformatie omdat hij letterlijk onderwijst dat de inwijding nú moet plaatsvinden, niet in een of ander historisch kader. Hij onderwijst dat je nooit gelijk hebt gehad, en zodra je gelijk hebt zul je niet hier zijn en zal de wereld verdwenen zijn. Maar dat is een aanwijzing van initiatie, of de mogelijkheid van een daadwerkelijke visie of verlichting.

Ik ga les 157 voor je doen, zonder veel interpretatie. Ik ga je hem voorlezen. Onthoud dat dit is hoe wij de Cursus onderwijzen. Wij onderwijzen dat als je dit doet je deze ervaringen zult beginnen te hebben.

Dit is een dag van stilte en vertrouwen. Deze dag. Vandaag. Nu. Het is een speciale tijd van belofte in de opeenvolging van je dagen. Het is een tijd die de Hemel apart heeft gezet om met haar stralen te verlichten, en om een tijdloos licht te werpen op deze dag waarop echo’s van de eeuwigheid worden gehoord. Deze dag is heilig, want hij luidt een nieuwe ervaring in, een ander soort gevoel en gewaarzijn. Je hebt lange dagen en nachten doorgebracht met het verheerlijken van de dood. Vandaag leer jij de vreugde van het leven voelen.

Dit is een nieuw beslissend keerpunt in het leerplan. voegen nu een nieuwe dimensie toe, een frisse ervaring die een licht werpt op alles wat we al hebben geleerd en die ons voorbereidt op wat ons nog te leren staat. Ze brengt ons bij de deur waar ons leren ophoudt, en we vangen een glimp op van wat voorbij de uiterste reikwijdte ligt van wat met leren nog kan worden bereikt. Ze ligt voorbij de uiterste reikweidte van onze waarneming, nietwaar? Ze is inwijding.Ze laat ons hier een ogenblik, en we gaan aan haar voorbij, zeker van onze richting en van ons enige doel.

Vandaag zal het jou gegeven zijn een vleugje Hemel te ervaren, hoewel je naar het pad van leren terug zult keren. Toch ben je onderhand ver genoeg gevorderd om voldoende verandering aan te brengen in de tijd om boven zijn wetten uit te kunnen stijgen, en een poosje de eeuwigheid in te gaan. Denk je dat we geen inwijding onderwijzen? Luister hiernaar: We zullen de tijd veranderen! Dit zul je in toenemende mate leren doen, nu elke les, mits trouw herhaald, jou sneller naar deze heilige plek brengt en je een ogenblik aan jouw Zelf overlaat.

Jouw Zelf zal jouw oefenen leiden vandaag, want waar jij nu om vraagt, is wat Hij wil. En nu je deze dag jouw wil verenigd hebt met die van Hem, moet wat jij vraagt je wel gegeven worden. Niets anders dan het idee van vandaag is nodig om jouw denkgeest te verlichten en hem te laten rusten in stille verwachting en in rustige vreugde, waarin jij snel de wereld achter je laat.

En de les is: Nu wil ik ingaan tot Zijn Aanwezigheid. Ben je hier klaar voor? Vanaf deze dag neemt jouw dienaarschap een oprechte toewijding aan en een gloed die van jouw vingertoppen uitgaat naar hen die jij aanraakt, en hen zegent naar wie jij kijkt. Een visie bereikt ieder die jij ontmoet en ieder aan wie jij denkt, of die denkt aan jou. Want jouw ervaring van vandaag zal jouw denkgeest zodanig transformeren, dat hij de toetssteen wordt voor Gods heilige Gedachten.

Jouw lichaam zal vandaag geheiligd worden, want zijn enig doel is nu de visie van wat jij deze dag ervaart uit te dragen om daarmee de wereld te verlichten. We kunnen een ervaring als deze niet rechtstreeks geven. Toch laat ze een visie in onze ogen achter die we iedereen kunnen aanbieden, opdat hij des te eerder tot dezelfde ervaring komen kan waarin de wereld in alle rust vergeten wordt en de Hemel voor een tijdje wordt herinnerd.

Naarmate deze ervaring toeneemt en alle andere doelen van weinig waarde worden, raakt de wereld waar je naar terug zult keren een beetje dichter bij het einde van de tijd, een beetje meer zoals de Hemel in haar aspecten, een beetje dichter bij haar bevrijding. En jij die haar licht brengt, zal het licht met meer zekerheid en de visie duidelijker gaan zien. De tijd zal komen dat jij niet in dezelfde vorm terug zult keren als waarin je nu verschijnt, want je zult die niet meer nodig hebben. Maar nu – de heiliging van je lichaam – heeft hij een doel, dat hij goed zal dienen.

Vandaag zullen we een koers gaan volgen waarvan jij zelfs niet hebt gedroomd. Maar de Heilige, de Gever van gelukkige dromen des levens, de Vertaler van waarneming in waarheid, de heilige Gids naar de Hemel die jou gegeven is, heeft deze reis, die je vandaag maakt en aanvangt, voor jou gedroomd, met de ervaring die deze dag jou aanreikt opdat ze de jouwe kan zijn.

Nu zullen we ingaan tot Christus’ Tegenwoordigheid, sereen ons van niets anders bewust dan van Zijn stralend gelaat en Zijn volmaakte Liefde. De visie van Zijn gelaat zal bij jou blijven,maar er zal een ogenblik komen dat alle visie overstijgt, zelfs deze, de heiligste. Dit zul je nooit onderwijzen, want je hebt dit niet door leren verworven. Toch spreekt de visie over je herinnering van wat jij dat ogenblik wist, en zeker opnieuw zult weten.

Dit is de hoogste verklaring die ooit gedaan is in enig woordgebruik van de zekerheid van de transformatie van jouw geest door de toepassing van deze Cursus via het opgeven van jezelf. Dit is het moment van de glorie van het oplichten van de sluier. Dit is onze verklaring aan jou dat het gebeurd is en voor jou kan gebeuren. Dit is onze enige verklaring. Al het andere zal, door dit Licht, door dit ontwaken, om je heen veranderen naarmate je ziet dat dit miezerige plekje dat je hebt geconstrueerd in de ziekte van jouw afscheiding geen werkelijkheid hebben. Het is een uit het ei kruipen, nietwaar? Het is een geboorte. Het is een komen uit het graf. Het is een wegrollen van de steen. Het is het ontwaken van jou tot het Licht dat overal om je heen is, dromer van dromen van dood. Je hebt nu genoeg dood ervaren, leraar van God. Kom hier met ons en ervaar het Eeuwige Leven. Wat geweldig mooi; we zien je spoedig.

Is dat niet mooi? Nu wil ik ingaan tot Zijn Aanwezigheid. Laten we dit contact samen maken, deze vereniging die tot stand is gekomen. Gebruik dan de energieën van deze verlichting. Gebruik dit praatje. Kom nu samen in deze broederschap, dit contact met God. Voel het. Open jullie harten en open jullie geesten en licht de sluier op. Kom naar het Licht. Dat is het! Nu zal ik ingaan tot Zijn Aanwezigheid. Dit is het enige doel waarvoor ik nu ben gekomen – om te ontwaken. Ik ben hier nu. Transfiguratie. Geen ander doel, geen ander verlangen. Niets kan jou tegenhouden in deze ongelofelijke metamorfose. Het is allemaal nieuw.

 

0-0-0-0-0-0-0

Verlichting

 

Inhoudsopgave

Voorwoord
De initiatie
Het mechanisme van het wonder
– Bellen
– Zwarte gaten: tijd en eeuwigheid
– Een meesters academie
– Mevrouw Brown, Red Rock en Rover
– Droom een lichte droom
– Vrijmetselarij
– Wees mijn valentijn
– De heldere lichten zijn de Hemel
– Geloof, graancirkels en hoofdstuk 17
– Christelijke verlichting

Chat openen
1
Schrijf hier je bericht of vraag
Hallo, wat kan ik voor je doen?