Master Teacher van Een Cursus in Wonderen video’s (ondertiteld)

deel 2

De serie Het Verhaal van Een Cursus in Wonderen

De zoektocht naar Jezus van Nazareth
Hoofdstuk I

De zoektocht naar Jezus van Nazareth
Hoofdstuk II

De serie De Passie van Wederopstanding

De Revolutie van Zelfvergeving

Aflevering I

De Revolutie van Zelfvergeving

Alevering II

De serie Wondergenezing en -Verjonging

Het ongedaan maken van angst

Aflevering I

De serie De Wederkomst

Gaan met Jezus in een hologram van licht

We ontmoeten Jezus in de Bergrede in een hologram van licht

Samen zingen over onze wederopstanding

De Psalmen

De serie Muzikale Training van de Denkgeest

De productie van het verhaal van Een Cursus in Wonderen

Lessen 187 – 188

Werkboeklessen 131 en 132

Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord.

Jezus