Getsemane naar Galilea – voorwoord

 

Wat ik jou in de duisternis vertel,

dat spreek jij in het licht;

en wat jij hoort in je oor,

dat preek jij van de daken.

Voorwoord

De gehele leringen en demonstraties van Jezus Christus zijn onmiddellijke, directe, gedragen confrontaties tussen de onvermijdelijkhheid van een hele, volmaakt-liefdevolle, eeuwig-scheppende God, vergeleken met de isolatie, pijn en ziekte, verlies en dood van deze plek genaamd ‘aarde.’ Te proberen de goddelijk-openbarende verklaringen van Jezus Christus te verbinden, zelfs wat betreft de hele fundamentele vraag ‘wat is leven?’ met het zogenaamde christelijke instituut, of inderdaad met enige wereldlijke gevestigde orde, is totaal onredelijk en absurd onmogelijk. Je zult in het Nieuwe Testament in de directe uitingen van Jezus tevergeefs zoeken naar enige citaten in zijn fundamentele spirituele werkelijkheid, behalve een incidentele uitspraak om de Farizeeën te behagen, die onvoorwaardelijk aanvaardbaar zal zijn voor institutionele of regerende authoriteiten of voor enige groep van stemgerechtigden die we de menselijke samenleving noemen.

De noodzaak voor de directe, individuele, persoonlijke ervaring van de openbaring van God is de enige fundamentele noodzaak van Zijn hele onderricht. Er is daarin absoluut geen mogelijkheid voor de wereldlijke conditie van afscheiding van een eeuwig-scheppende God. Opdat de goddelijke boodschap van Jezus Christus enige redelijke betekenis heeft, moet haar compromisloze onvoorwaardelijkheid worden aanvaard, toegegeven en bevestigd. Met andere woorden, Hem moet worden toegestaan precies te menen van Hij zegt. Wat kan kruisiging meer verdienen dan de opruiende instructie “je vijanden lief te hebben” (Mattheus 5:44) en “weersta het kwade niet” (Mattheus 5:39)?

Subversieve elementen die serieus de stellingen propageren dat “jij hoort niet thuis in deze wereld” (Johannes 15:19) en eisen dat je toegeeft dat je “volmaakt bent, evenals je Vader in de Hemel volmaakt is” (Mattheus 5:48) moeten worden ontkend, aangevallen en eindelijk vernietigd.

Je zult misschien blij verrast zijn te ontdekken dat het licht van een opwindende, geheel nieuw begrip van Nieuwe Testamentische schrift als je de uitgangspunten van je onderscheidingsvermogen gebaseerd laat zijn op drie eenvoudige stellingen die Jezus onderwijst:

– Er is één geheelliefhebbende, eeuwigscheppende God, die jou en alles in het universum volmaakt schept.

– Hoewel jij gescheiden lijkt te zijn van deze scheppende Liefde, kun je op ieder moment, met gebruik van de macht van jouw denkgeest, terugkeren naar de hemel door de transformatie van deze schijnbaar fysieke en mentale conditie van het verlies van werkelijkheid – naar de herinnering dat jij nog steeds altijd en uitsluitend thuis bent in de hemel.

– In de schrift van het Nieuwe Testament instrueert Hij jou heel specifiek in de wijze waarop dit kan worden gedaan. Onze Verlosser, Jezus Christus, onderwijst de eenvoudige catechismus van onvoorwaardelijke liefde, zekerheid van het eeuwige leven verkregen door openbaring, en opstanding door voortdurende compromisloze overgave aan de eeuwige, volmaaktscheppende Wil van God.

M.T.

 

Getsemane naar Galilea

 

Inhoudsopgave

Voorwoord
– 1 Corinthiers 13
– De Bergrede
– Genesis
– Vraag en het zal gegeven worden
– Fysieke wederopstanding
– De sleutels tot het koninkrijk
– Weet ge niet dat ge opnieuw geboren moet worden
– Het koninkrijk der hemelen
– Gethsemane naar Galilea

Chat openen
1
Schrijf hier je bericht of vraag
Hallo, wat kan ik voor je doen?