Bellen

Vandaag wordt het je geschonken een vleugje Hemel te voelen ofschoon je tot je leerweg zult terugkeren. Je bent ver genoeg gekomen op de weg om de tijd voldoende te veranderen om boven haar wetten uit te stijgen en voor een moment de eeuwigheid in te gaan.

Bubbels

Het zou geen enkel verschil maken hoe je het weten kwam als het slechts een nieuwe weerspiegeling is van jouw eigen denkgeest. Laat ik de Rabbi gebruiken; Rabbi kom hier. Nu Rabbi, Ben Abdul Abu Ababa. Wat dit is in zijn eigen associatie is prima, met inbegrip van de noodzaak aan te duiden wat een Rabbi is. Wat ik jou geef is de werkelijkheid dat het geen enkel verschil zal maken wat jij denkt dat een Rabbi is, want een Rabbi zal zijn wat hij is in jouw associatie ongeacht jouw individuele correspondentie ermee. Dat kan niet anders. De vorm doet er helemaal niet toe. Zeker, als we de vorm beperken tot een correspondentie van onze wederzijdse gescheiden associaties zullen we een continuüm van tijd construeren op basis van de referentie van onze eigen beperking. Ik wil weten hoe we dat niet zouden doen. Hoe zouden we dat niet doen?

We hebben historische vermeldingen naar een tempel die gebouwd werd en instortte. Eigenlijk is de vermelding dat hij werd gebouwd en instortte niet waar; de verwijzing dat hij werd gebouwd, werd tot een nieuw Jeruzalem en opging naar God is waar. We komen dus samen in een verwijzing naar een locatie van – laten we Babylon gebruiken – we gaan heel even praten over Nieuw Jeruzalem. Ongetwijfeld heb jij, waar Nieuw Jeruzalem zich ook bevindt in een ruimtetijd identiteit, een gemeenschap van harmonie van licht  gecreëerd waar je naar op zoek was. En je bent er naar op zoek binnen de muren van jouw Babylon identiteit. Je kunt niet anders, eenvoudig omdat jij herinneringen bent aan die associatie. En je hebt historische vermeldingen van de opkomst en ondergang van beschavingen. Waarom? Er is inderdaad een opkomst en ondergang van beschavingen aan de gang. De sleutel hiervoor is dat de opkomst en ondergang van beschavingen, de schijnbare cyclische aard van de opbouw van de spanning van correspondentie van beperkingen zonder licht in licht explodeert en eenvoudig verdwijnt. Er wordt een cumulatieve inspanning gedaan om dit licht te bewerkstelligen in de beperkte associatie die letterlijk een kritische massa bereikt, als je dat kunt horen. Hoe meer liefde of communicatie aan de werkelijkheid wordt vrijgegeven, des te helderder de associatie daarvan, van de beschaving, zal zijn.

Als je hier naar wilt kijken als een evolutionaire proces van de mens vind ik dat prima. Je bent op zoek naar een Utopia. Je definieert het als een Utopia. Je bent op zoek naar een plaats waar je samen kunt komen en communiceren in de vormen van jouw schijnbare wederzijdse denkgeest. Dat is prima. Wat is het dat het verstoort? Het is niet scheppend in de associatie met de werkelijkheid van het God denken. Er is niets verkeerds mee; het is gewoon niet werkelijk. Jongens! Het heeft niets te maken met goed of verkeerd. Goed of verkeerd zou te maken hebben met de methode waarin je het hoopt vast te houden in zijn eigen associatie. 

Dit is Een Cursus in Wonderen. Hoe in vredes naam zou het niet Een Cursus in Wonderen zijn? Precies op de plek van het schisma is gezeten jouw eigen werkelijkheid in je terugkeer naar God. Ben je hier klaar voor? Dat is de hele tijd aan de gang. Tijd is niet anders dan jouw terugkeer naar de werkelijkheid. Is dat niet waanzinnig? De vreugdevolle laatste stap die jij hebt ontdekt is, letterlijk, dat jij de omsluiting ervan was. Dat is het hele onderwijs. Als er iets buiten jou is, hoe zou je het dan ooit vinden? Je zult naar een correspondentie met mij zoeken in de projecties van jouw eigen beperking. Het enige waarover ik je kan  vertellen is de oude jij, het oude Jeruzalem dat ter dood viel en tenonderging.

Verlichting

 

Inhoudsopgave

Voorwoord
– De inwijding
– Het mechanisme van het wonder
– Bellen
– Zwarte gaten: tijd en eeuwigheid
– Een meesters academie
– Mevrouw Brown, Red Rock en Rover
– Droom een lichte droom
– Vrijmetselarij
– Wees mijn valentijn
– De heldere lichten zijn de Hemel
– Geloof, graancirkels en hoofdstuk 17
– Christelijke verlichting

Chat openen
1
Schrijf hier je bericht of vraag
Hallo, wat kan ik voor je doen?